Naam
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs
Afkorting
MMMS
Beschrijving

MMMS is een tweejaarlijkse meting onder studenten van hogescholen en universiteiten, mbv een digitale vragenlijst.

Gebruiksdoel

Het geeft een indruk van:

         - de mentale gezondheid;

         - het middelengebruik;

         - het ontvangen advies/hulp voor ervaren problemen;

          - de samenhang van deze 3 onderwerpen met kenmerken van studenten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie: RIVM
Naam Contactpersoon: Mirjam Busch
Telefoon: 06-46860726
Email: mirjam.busch@rivm.nl

Beheerder gegevensbron
 • GGD GHOR Nederland
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Trimbos-instituut
Eigenaar gegevensbron
 • GGD GHOR Nederland
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Trimbos-instituut
Actualisatiedatum
22-01-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
Gekoppelde trefwoorden
 • Mentale gezondheid (welbevinden, psychische klachten, stress, eenzaamheid en prestatiedruk)
 • Middelengebruik (alcohol, drugs en medicatiegebruik zonder doktersvoorschrift)
 • Persoonskenmerken (zoals geslacht, gender, leeftijd, woonsituatie, migratieachtergrond, internationale student, hebben van een beperking)
 • Studiekenmerken (zoals studierichting, bachelor/master, vol-/deeltijd, studievertraging, -schuld)
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Studenten hoger onderwijs: in 2023 omvatte het databestand gegevens van 32.558 studenten hoger onderwijs.

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Studenten hoger onderwijs

Eerste meetjaar
2021
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Tweejaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2023 32.558
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie: RIVM
Naam Contactpersoon: Mirjam Busch
Telefoon: 06-46860726
Email: mirjam.busch@rivm.nl

Beschikbare publicaties

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023 | RIVM

Afnemers/gebruikers
 • GGD GHOR Nederland
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Trimbos-instituut
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl