Naam
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen
Afkorting
PIAV
Beschrijving

Administratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen, onder meer verdeeld naar sector, leeftijd, geslacht, mate van arbeidsongeschiktheid en diagnose. PIAV is een beschrijving van de gegevensset WAO/WAZ (volledige historie) en  OUDE WAJONG (historie t/m  2020) zoals die is opgeslagen in het UWV datawarehouse. Het datawarehouse is de gegevensbron voor diverse rapportages/bestandsleveringen richting externe partijen zoals bijvoorbeeld de Atlas SV. PIAV data zijn niet via de website uwv.nl benaderbaar.

Gebruiksdoel

Het verkrijgen van kwantitatief inzicht in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAO, WAZ en Wajong, onder andere voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

UWV
Website Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Eigenaar gegevensbron
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Actualisatiedatum
03-08-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De registratie levert tabellen die verplicht geleverd worden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zoals is vastgelegd in de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (wet SUWI).

Opdrachtgever(s)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Belangrijkste financier(s)
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
  • Geaggregeerde gegevens
  • Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheid en ziekte
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Via registratie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

UWV-medewerker

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

UWV-kantoren

Eerste meetjaar
1999
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn: 

Sector, leeftijd, geslacht, mate van arbeidsongeschiktheid, diagnose en woonplaats.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Ad hoc aanvragen zijn voor stakeholders mogelijk binnen de geldende privacyregels. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

UWV
Website Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Afnemers/gebruikers
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Gemeenten
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Voorheen was deze registratie bekend onder de naam Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.