Zorggegevens

WHO European Health for All Database

Algemeen

Naam
WHO European Health for All Database
Afkorting
HFA-DB
Beschrijving

De European Health for All Database (HFA-DB) is een selectie van belangrijke gezondheidsstatistieken die betrekking hebben op demografie, gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten en risicofactoren, middelen voor de gezondheidszorg, het gebruik en de uitgaven voor de 53 landen van de Europese regio van de WHO. De HFA-DB biedt overzichten voor afzonderlijke landen, internationale en regionale analyses en geeft de resultaten weer in tabellen, grafieken of kaarten, die kunnen worden geëxporteerd voor verder gebruik. De gegevens zijn samengesteld uit verschillende bronnen, met inbegrip van een netwerk van deskundigen per land, WHO-Europa's technische programma's, en partnerorganisaties zoals agentschappen van de Verenigde Naties, Eurostat en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Omdat de HFA-DB gebaseerd is op gerapporteerde gegevens, in plaats van op schattingen, is de HFA-database ook bijzonder waardevol. De HFA-DB brengt indicatoren samen die deel uitmaken van belangrijke monitoringkaders die relevant zijn voor de gewesten, zoals Health 2020 en de Sustainable Development Goals. De HFA-DB biedt toegang tot regionale, nationale en sommige sub-nationale indicatoren en metadata, die worden gevisualiseerd via interactieve online hulpmiddelen in de Health for All-verkenner.

Gebruiksdoel

De HFA-DB biedt overzichten voor afzonderlijke landen, internationale en regionale analyses en geeft de resultaten weer in tabellen, grafieken of kaarten, die kunnen worden geëxporteerd voor verder gebruik. De cijfers uit de database kunnen onder meer gebruikt worden voor vergelijkingen tussen landen en trends in de tijd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø Denmark 
Tel.: +45 4533 7000
E-mail: csa@euro.who.int
Website: WHO-HFA website.

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Eigenaar gegevensbron
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Actualisatiedatum
31-03-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
United Nations (UN)
Belangrijkste financier(s)
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
WHO Europese Regio (53 WHO lidstaten)
Eenheden in de gegevens

In totaal kan men kiezen uit 611 indicatoren uit maximaal 53 landen. De indicatoren zijn verdeeld in 3 groepen: 

 • European Health for All database (HFA)
 • European Mortality Indicator Database (MDB)
 • European database on human and technical resources for health (HRes)
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Aanlevering door afzonderlijke landen en organisaties, met correctie en berekening door de WHO.

Eerste meetjaar
1961
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Sociodemografische en economische gegevens, sterfte, zwangerschap en geboorte, ziekten, beperkingen en invaliditeit, levensstijl, milieu, roken, alcoholconsumptie, drugs, verkeersletsels, verkeersslachtoffers, voeding en consumptie, virale en bacteriële infecties, zelf gerapporteerde gezondheid, tanden en kiezen, vaccinatie en borstvoeding, zorgpersoneel en -uitgaven, aantallen ziekenhuizen en bedden, gegevens over eerstelijnszorg, tandartsen en apothekers.

Periode:

De database bestrijkt de periode van 1961 tot het heden, of tot het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Echter, de beschikbaarheid van gegevens varieert tussen de indicatoren en de landen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de informatie is online beschikbaar. Voor meer geavanceerde data display en export mogelijkheden, moet de gebruiker de off-line versie downloaden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de WHO-HFA website.

Contactgegevens publiek

WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø Denmark 
Tel.: +45 4533 7000
E-mail: csa@euro.who.int
Website: WHO-HFA website.

Beschikbare publicaties

Zie de link Datasets op de WHO HFA webpagina.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina