Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Algemeen

Naam
Dutch Registration of Complications in Endoscopy
Afkorting
DRCE
Beschrijving

In de Dutch Registry of Complications in Endoscopy (DRCE) worden complicaties van endoscopische verrichtingen vastgelegd. Er zijn tot op heden veel verschillende manieren van het registreren van endoscopische complicaties geweest. Het gebrek aan standaardisatie van het registreren zorgt voor ruis bij de interpretatie van de resultaten. De wetenschappelijke commissie zet met de DRCE de eerste stappen tot een uniforme complicatieregistratie. Deze registratie is aanvankelijk nog grotendeels gebaseerd op die van de American Society for Gastrointestinal Endoscopy maar wordt, samen met de gebruikers, verder ontwikkeld in de komende jaren om uiteindelijk een volwaardige complicatieregistratie te worden. De DRCE vervangt dan tevens de verplichte complicatieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (de coloscopiecomplicaties van het bevolkingsonderzoek door ScreenIT).

De registratie is op dit moment in ontwikkeling en geeft op termijn inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën. De registratie kan verbetertrajecten stimuleren door gebenchmarkt spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Gebruiksdoel

De Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) met als doel een veilige omgeving te creëren om endoscopie gerelateerde complicaties te registreren. Hiermee wil de DRCE-werkgroep inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën verkrijgen en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
12-12-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Kwaliteitsregister
  • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
  • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Niet van toepassing; per 1 maart 2016 zijn er 472 MDL-artsen en 232 AIOS MDL in Nederland. Iedere MDL-arts en AIOS MDL dient zich aan te melden.

Eerste meetjaar
2016
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst van behandeling en eventuele complicaties.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn nog geen gegevens uit de DRCE-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2016 zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
Beroepsverenigingen

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie voor meer informatie: documenten en variabelen DRCE.

Terug naar zoekpagina