Zorggegevens

Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Algemeen

Naam
Dutch Registration of Complications in Endoscopy
Afkorting
DRCE
Beschrijving

De Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NVMDL) met als doel een veilige omgeving te creëren om endoscopie gerelateerde complicaties te registreren. Hiermee wil de DRCE-werkgroep inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën verkrijgen en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. De DRCE is 1 januari 2016 van start gegaan en vervangt de verplichte complicatieregistratie van het RIVM (de coloscopiecomplicaties van het bevolkingsonderzoek via ScreenIT).

De DRCE registreert, naast de complicaties van de endoscopieën, een aantal andere patiëntgerelateerde gegevens, waaronder de indicatie voor endoscopie, comorbiditeit en in beperkte mate het medicatiegebruik. Deze informatie komt in een centrale database te staan. De geleverde informatie blijft echter altijd eigendom van het ziekenhuis. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, zoals het onderling vergelijken van deze indicatoren tussen ziekenhuizen, het samen met de landelijke benchmarks terugkoppelen van gegevens aan artsen en het starten van verbetertrajecten.

Gebruiksdoel

Met de registratie wil de DRCE-werkgroep inzicht in de kwaliteit van de in Nederland uitgevoerde endoscopieën verkrijgen en verbetertrajecten stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
  • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
03-11-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Kwaliteitsregister
  • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
  • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Artsen

Eerste meetjaar
2016
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst van behandeling en eventuele complicaties.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Registration of Complications in Endoscopy

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2019 zijn te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsverenigingen
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

In 2019 is ingezet op het koppelen van de DGEA en de Dutch Registration of Complications in Endoscopy (DRCE) op zorginstellingniveau, zodat voor het eerst complicatiepercentages teruggekoppeld worden aan individuele zorginstellingen. De DRCE is de landelijke complicatieregistratie van alle typen endoscopie in Nederland. De DRCE faciliteert daarnaast de mogelijkheid voor een online complicatiebespreking, waarbij per complicatie aangegeven kan worden of deze is besproken in de lokale complicatiebespreking. De koppeling is gemaakt voor zorginstellingen die zowel in de DGEA als DRCE registreren. De verkregen data kan eventueel gestratificeerd worden naar indicatie voor coloscopie. Vanaf 2020 worden deze complicatiepercentages, voor zorginstellingen die deelnemen aan beide registraties, weergegeven in het Codman Dashboard. In de huidige situatie worden de risico’s van de coloscopie, onafhankelijk van de indicatie voor de coloscopie, met de patiënt besproken. De koppeling tussen beide registraties faciliteert adequatere patiëntvoorlichting in de spreekkamer, doordat de risico’s voor een coloscopie meer specifiek voor de desbetreffende indicatie, met de patiënt besproken kunnen worden.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie voor meer informatie: documenten en variabelen DRCE.

Terug naar zoekpagina