Zorggegevens

Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets

Algemeen

Naam
Resistant HYpertension: MEasure to ReaCh Targets
Afkorting
RHYME-RCT
Beschrijving

Van 1 juli 2018 t/m 31 december 2021 zal data worden verzameld voor een randomized controlled multicenter trial. Het doel van dit onderzoek is het identificeren en verbeteren van therapieontrouw bij patiënten met resistente hypertensie. Middels een 24-uurs bloeddrukmeting wordt eerst geverifieerd of de patiënt werkelijk een hoge bloeddruk heeft en dit wordt herhaald tijdens de verschillende bezoeken. Het identificeren zal worden bepaald met een vingerprik (dried blood spot) waarin bloedspiegels van 12 verschillende antihypertensiva en metabolieten gemeten kan worden. Demografische gegevens worden opgehaald uit de ziekenhuissystemen en met vragenlijsten worden gegevens verzameld voor een kosten/effectiviteitsanalyse en ideeën over medicatie.

Gebruiksdoel

Onderzoek

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Erasmus Medisch Centrum
Contactpersoon Dr. J. Versmissen
E-mail: j.versmissen@erasmusmc.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Albert Schweitzer ziekenhuis
 • Amphia ziekenhuis
 • Bravis ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Franciscus gasthuis & Vlietland
 • HAGA ziekenhuis
 • IJsselland ziekenhuis
 • Ikazia ziekenhuis
 • Maasstad ziekenhuis
 • MUMC
 • Reinier de Graaf ziekenhuis
Eigenaar gegevensbron
Erasmus MC
Actualisatiedatum
16-03-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Good Clinical Practice (GCP)

Opdrachtgever(s)
 • Erasmus MC
 • Maasstad ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis
 • Franciscus gasthuis & Vlietland
 • HAGA ziekenhuis
 • Reinier de Graaf ziekenhuis
 • Bravis ziekenhuis
 • MUMC
Belangrijkste financier(s)
ZonMw
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
 • Sectoroverstijgende zorg
Geografische dekking
Regio’s, namelijk Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Breda, Dordrecht, Den Haag, Bergen op Zoom, Maastricht en omstreken.
Eenheden in de gegevens

Patiënten met een hoge bloeddruk. Elke patiënt krijgt aan het begin en einde van de studie een 4-tal vragenlijsten (310 patiënten op 2 tijdstippen). Van alle patiënten die in de interventiegroep terechtkomen krijgt nog eens 10% een interview (dit zijn ongeveer 20 patiënten). Gestreefd wordt naar een aantal van 400 patiënten, het verwachtte responspercentage ligt rond de 90%.

Methode van gegevensverzameling
Vragenlijsten door patiënten via het programma gemstracker, dataverzameling door de onderzoeker/research verpleegkundigen via HiX (elektronisch patiëntendossier) en uitslagen van het laboratorium.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Gegevens worden ingevuld door specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten.

Specialisme
Interne geneeskunde
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Apotheken van de deelnemende ziekenhuizen (N=11)

Eerste meetjaar
2018
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • demografische variabelen
 • variabelen betreffende bloedspiegels van antihypertensiva
 • variabelen betreffende bloeddrukmetingen
 • variabelen betreffende gezondheid en ideeën over medicatie
 • variabelen betreffende inschatting van therapietrouw door artsen
 • variabelen betreffende gezondheid, werk en zorggebruik

 

Verwijzing naar de ZonMw beschrijving:

Deze studie wordt mede betaald door ZonMw, via de link de onderzoeksbeschrijving.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Er zijn nog geen data beschikbaar.

Data komen pas beschikbaar nadat de studie ten minste 1 jaar is afgerond. Na afsluiting geldt het Erasmus MC beleid voor het opvragen van de gegevens. Verder dient te alle tijden te worden voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Erasmus Medisch Centrum
Contactpersoon Dr. J. Versmissen
E-mail: j.versmissen@erasmusmc.nl

Beschikbare publicaties

Er zijn nog geen publicaties of dergelijke beschikbaar.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Zorgaanbieders

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet digitaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina