Naam
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey
Afkorting
TRAILS
Beschrijving

TRAILS is een studie naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kindertijd tot in de volwassenheid. Ruim 2.500 jongeren worden gevolgd vanaf hun elfde jaar. Het onderzoek is gestart in 2001. Sindsdien zijn er zeven metingen geweest, waarbij de deelnemers op 11, 13, 16, 19, 22, 25 en 29-jarige leeftijd zijn onderzocht.

Door middel van vragenlijsten, interviews, neuropsychologische taken, lichamelijke metingen en stress-testen wordt de ontwikkeling van de deelnemers nauwkeurig bijgehouden. Een belangrijk deel van het TRAILS onderzoek betreft de psychische (on)gezondheid. Het gaat hierbij zowel om emotionele problemen (bijvoorbeeld verlegenheid, teruggetrokkenheid, angsten, somberheid) als om gedrag (bijvoorbeeld aandachtsproblemen, agressie, drugsgebruik). Niet alleen problematische, maar ook succesvolle ontwikkelingstrajecten worden bestudeerd. Sinds 2015 worden ook de kinderen van de TRAILS-deelnemers onderzocht, in de add-on studie TRAILS Next.

Het TRAILS-consortium bestaat uit onderzoekers van het UMC en de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, het UMC St. Radboud Nijmegen en de Parnassia BAVO groep Den Haag. De dataverzameling wordt gecoördineerd en uitgevoerd door het UMC Groningen.

Gebruiksdoel

In de periode tussen kindertijd en volwassenheid maken jongeren grote veranderingen mee die niet alleen hun lichaam betreffen, maar ook de manier waarop ze met anderen (ouders, leeftijdgenoten) omgaan en de wijze waarop ze datgene wat ze meemaken ervaren en verwerken. In deze overgangsjaren worden keuzes gemaakt en richtingen ingeslagen die van grote invloed kunnen zijn op iemands latere welzijn en gezondheid. Meer kennis van de oorzaken van (on)gezondheid is van belang omdat het kan helpen om eventuele problemen te voorkomen of al in een vroeg stadium te behandelen. Door te weten welke groepen veel risico op problemen kunnen oplopen is het mogelijk om op een efficiënte manier te werk te gaan, dat wil zeggen, de aandacht vooral te richten op diegenen die dat het meeste nodig hebben.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

TRAILS onderzoek
Sector C.CC33
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Tel: 050 361 8474
E-mail: trails@umcg.nl
Website TRAILS studie

Brondata beschikbaar

Op aanvraag en onder voorwaarden

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Eigenaar gegevensbron
TRAILS, onderdeel van het UMCG
Actualisatiedatum
20-05-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Radboudumc
 • Universiteit van Utrecht (UU)
 • Parnassia Bavo Groep
 • Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • EU: European Science Foundation
 • Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI)
 • Deelnemende onderzoeksinstellingen
 • Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)
 • European research Council (ERC)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Aangeboren afwijkingen
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Oorspronkelijk Noord-Nederland. Deelnemers die naar elders verhuizen blijven deel uitmaken van het cohort.
Eenheden in de gegevens

Individuen en patiënten

Methode van gegevensverzameling
Vragenlijsten, interview, testen, lichamelijke bepalingen, koppeling met psychiatrisch casusregister
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Burgers
 • Onderzoekers
 • Patiënten
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorginstellingen, via Psychiatrisch Casusregister Noord Nederland

Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Twee à driejaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Onder meer internaliserend probleemgedrag (bijvoorbeeld angst, depressie), externaliserend probleemgedrag (bijvoorbeeld antisociaal gedrag, middelengebruik), stressvolle gebeurtenissen, lichamelijke gezondheid, fysiologische maten, genetica, opvoeding en familiefactoren (transgenerationeel), pesten en populariteit, stressreactiviteit, temperament en persoonlijkheid, school- en beroepscarrière. Voor meer informatie zie de TRAILS website of het cohortprofiel (Oldehinkel et al., 2015).

Overig:

Zie ook de links naar de TRAILS studie op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 Circa 1.725 deelnemers. Circa 70%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Onderzoekers die met TRAILS data willen werken kunnen daarvoor een publicatieplan indienen bij het managementteam (MT) met daarin de onderzoeksvraag, de te toetsen hypothesen en de daarvoor benodigde variabelen. De codeboeken van de beschikbare gegevens zijn in te zien via DANS EASY.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

TRAILS onderzoek
Sector C.CC33
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Tel: 050 361 8474
E-mail: trails@umcg.nl
Website TRAILS studie

Beschikbare publicaties

Zie voor meer achtergrondinformatie de publicatie: Cohort Profile Update: The TRacking Adolescents' Individual Lives Survey (TRAILS). Voor alle publicaties zie  de TRAILS website.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nationale en internationale onderzoeksgroepen
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders