Naam
Family Medicine Network
Afkorting
FaMe-net
Beschrijving

FaMe-net is een fusie van twee belangrijke historische eerstelijns netwerken, namelijk:

 1. Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Nijmegen:
  Registratie van alle ziekten en aandoeningen die zich sedert 1971 in een welomschreven dynamische huisartsenpopulatie voordoen alsmede de verwijzingen daarvoor naar medisch specialistische zorg. Van personen worden achtergrondgegevens vastgelegd, datum van entree in het systeem alsmede datum en reden van vertrek (overlijden, verhuizen). Sinds 1971 heeft de CMR Nijmegen een betrouwbare database opgebouwd van morbiditeitsgegevens verzameld in de huisartsenpraktijk. Doel is om gegevens voor onderwijs en onderzoek te verzamelen. Van 1971-2012 bestond CMR uit 4 registrerende huisartspraktijken met zo’n 12.000 patiënten. In 2012 zijn er twee praktijken flink uitgebreid en is 1 praktijk gestopt. Vanaf dat moment bestond de CMR uit 3 huisartspraktijken met zo’n 15.000 patiënten.
 2. Transitieproject:
  Registratie van zorgepisodes sinds 1985 in huisartsenpraktijken. De huisartsen registreren van elke zorgepisode de diagnose (die in de loop van de episode kan veranderen) en alle contacten die in het kader van deze diagnose plaatsvinden. Binnen iedere zorgepisode worden ook alle handelingen vastgelegd, inclusief contactredenen (reason for encounter), aanvragen voor aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld laboratorium of radiologie), verwijzingen, medicatie voorschriften en brieven van specialisten. Van 1985-1994 namen 23 huisartspraktijken deel aan het Transitieproject (55.000 patiënten). Vanaf 1995 tot 2013 namen 4 huisartspraktijken deel met in totaal zo’n 15.000 patiënten.

In 2013 zijn beide netwerken gefuseerd tot FaMe-net. Alle deelnemende praktijken gebruiken hetzelfde HIS (TransHis). De volgende gegevens worden vastgelegd over ieder contact met de huisartspraktijk:

 • Reason for Encounter (contactreden): de reden die de patiënt noemt om contact te zoeken met de praktijk.
 • Veranderingen in diagnose, waarbij altijd zichtbaar blijft wat de eerdere diagnoses waren.
 • Diagnoses worden zowel vastgelegd in ICPC codering als in ICD-10 codering, waardoor diagnoses veel specifieker gecodeerd worden. ICD-10 wordt ook door ziekenhuizen gebruikt.
 • Alle interventies door de hulpverlener, bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek, lab, radiologie, geven van advies, voorschrijven van medicatie, verwijzing en dergelijke.

FaMe-net verzamelt vanaf 2014 data. In de periode voor 2014 is de data nog apart vastgelegd binnen CMR en het Transitieproject. Deze data blijft natuurlijk ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Gebruiksdoel

Het genereren van epidemiologische kengetallen betreffende ziekten, aandoeningen en zorgepisodes in een eerstelijns populatie ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Radboudumc
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
FaMe-net
E-mail: Carla.Walk@radboudumc.nl
Website: FaMe-net

Brondata beschikbaar

Zie Transhis (pas na autorisatie)

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Radboudumc
Eigenaar gegevensbron
Stichting FaMe-net, bestaande uit de registrerende huisartsen
Actualisatiedatum
07-09-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Radboudumc
Belangrijkste financier(s)
Radboudumc
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Gezondheid en ziekte
 • Zorg
Geografische dekking
Lent, Oosterhout, Nijmegen, Lindenholt, Nijmegen-Noord en Amstelveen
Eenheden in de gegevens

Patiënten en patiëntcontacten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsenpraktijk: Huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes.

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Incidentie en prevalentie van ziekten. Reason for Encounter (RFE) en verrichtingen (o.a. lab, ECG, radiologie, hechten, adviezen, verwijzingen naar andere eerstelijns hulpverleners of naar tweedelijnshulpverleners) per contact.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 7 huisartsenpraktijken Circa 32.000 patiënten
2016 7 huisartsenpraktijken Circa 33.000 patiënten
2017 7 huisartsenpraktijken Circa 33.000 patiënten
2018 6 huisartsenpraktijken Circa 32.000 patiënten
2020 6 huisartsenpraktijken Circa 42.000 patiënten
2022 6 huisartsenpraktijken Circa 43.000 patienten
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Doel van het gebruik dient wetenschappelijk onderzoek of onderwijs te zijn.

TransHis Elektronich Patientendossier is niet publiek toegankelijk en alleen bedoeld voor zorgverleners.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

FaMe-net – Family Medicine Network (famenet.nl)

Contactgegevens publiek

Radboudumc
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
FaMe-net
E-mail: Carla.Walk@radboudumc.nl
Website: FaMe-net

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoeksinstituten
 • Radboudumc
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Er is in 2016 is gestart met het vastleggen van gegevens betreffende de context van de patiënt. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld beroep en sociaal economische status (beiden reeds langdurig vastgelegd binnen de CMR). Ook het functioneren van de patiënt willen we met behulp van ICF (International Classification of Functioning) vast gaan leggen.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Overgang van classificatiesysteem, van E-lijst naar ICPC (2007-2010).
Fusie van CMR en Transitieproject (2013).