Zorggegevens

Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten

Algemeen

Naam
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten
Beschrijving

Persoons- en praktijkgegevens van werkzame oefentherapeuten in Nederland. In 2002 is het Nivel in opdracht van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) gestart met de registratie van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Tweejaarlijks worden arbeidsmarktgegevens verzameld over het aantal, de kenmerken en geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep oefentherapeuten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistratie@nivel.nl
Website van het Nivel

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de Nivel databank

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
09-09-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Belangrijkste financier(s)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Oefentherapeuten

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Praktijken

Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Tweejaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, jaar en plaats van voltooien opleiding, praktijkvorm, functie, werkuren en werkveld.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 1.661 werkzame oefentherapeuten 2.026 personen 47%
2016 1.824 werkzame oefentherapeuten 2.099 personen 42%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemeen:
Statistische gegevens en adresgegevens zijn alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar (zie hiervoor het privacyreglement). Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie zijn afhankelijk van het aantal variabelen en het aggregatieniveau van de gegevens.

Informatie codeboek:
Vanwege de relatief grote hoeveelheid werk en de actualiteit wordt digitaal geen codeboek beschikbaar gesteld. Op verzoek van geïnteresseerden kan aanvullende informatie worden geleverd over een specifieke dataverzameling of een offerte worden opgemaakt voor gebruik van data van de Beroepenregistratie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres: beroepenregistraties@nivel.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Ja, via de Nivel databank

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistratie@nivel.nl
Website van het Nivel

Beschikbare publicaties

Zie de jaarcijfers 2019 op de Nivel-website.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Capaciteitsplan 2016; deelrapport 2: Huisartsgeneeskunde
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website Kiesuwhuisarts.nl
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Voor meer informatie: Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina