Zorggegevens

Platform van Seksuologie & Transgenderzorg teams in GGZ-instellingen

Algemeen

Naam
Platform van Seksuologie & Transgenderzorg teams in GGZ-instellingen
Afkorting
PSTG
Beschrijving

Het PSTG is een overlegplatform: tweemaal per jaar wordt een vergadering belegd waarin wordt gediscussieerd over de seksualiteitshulpverlening bij GGZ-instellingen, zowel op organisatorisch als op inhoudelijk gebied. Dit overleg is gekoppeld aan het GGZ-Genderoverleg – een overleg van de PSTG-leden met vertegenwoordigers van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie in het Amsterdam UMC. Het PSTG bestaat momenteel uit 13 (vestigingen van) GGZ-instellingen met seksuologie & transgenderzorg teams. Het systematisch registreren van een aantal gegevens over de hulpverlening bij deze instellingen is een kernactiviteit van dit platform. 

Gebruiksdoel

De PSTG-registratie is bedoeld om inzicht te krijgen in wat voor cliënten een beroep doen op de seksuologie & transgenderzorg teams bij GGZ-instellingen en wat voor problemen zij hebben. Iedere deelnemende instelling registreert bij aanvang van de behandeling een aantal gegevens: geslacht, geboortejaar, geboorteland, geslacht partner, datum eerste gesprek, verwijzer, hoofddiagnose volgens DSM, belangrijkste seksuele probleem en advies na intake. 

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Tel.: 030 231 3431
E-mail: office@rutgers.nl
Website: Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
Rutgers
Eigenaar gegevensbron
Gedeeld eigenaarschap (Rutgers en Seksuologische Teams in GGZ instellingen)
Actualisatiedatum
09-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Platform van Seksuologie & Transgenderzorg teams in GGZ-instellingen
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Cliënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelende ggz-professionals

Specialisme
Seksuologie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

13 vestigingen van GGZ-instellingen met seksuologie & transgenderzorg teams 

Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Persoonsgegevens cliënt, persoonsgegevens eventuele partner, verwijzer, hoofddiagnose volgens DSM-V, seksuele problemen en advies na intake.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2003 2 instellingen 166
2004 2 instellingen 185
2005 1 instellingen 46
2006 3 instellingen 272
2007 6 instellingen 365
2008 6 instellingen 460
2009 7 instellingen 477
2010 6 instellingen 256
2011 5 instellingen 194
2012 3 instellingen 65
2013 5 instellingen 175
2016 5 instellingen 295
2017 4 instellingen 170
2018 7 instellingen 230
2019 9 instellingen 447
2020 8 instellingen 492
2021 10 instellingen 613

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen voorwaarden voor wat betreft de jaarlijkse rapportages. Detailinformatie kan worden opgevraagd.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Tel.: 030 231 3431
E-mail: office@rutgers.nl
Website: Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Beschikbare publicaties

Zie hierboven bij URL van de gegevens.

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rutgers
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Sinds 2016 worden bij afronding van de behandeling geen gegevens meer geregistreerd, om deelname aan de registratie zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina