Zorggegevens

Nivel Beroepenregistratie verloskundigen

Algemeen

Naam
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen
Beschrijving

Persoons- en praktijkgegevens van alle werkzame verloskundigen in Nederland, die klinisch, zelfstandig, in loondienst of als waarneemster werkzaam zijn.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling, en spreiding van de beroepsgroep verloskundigen. De praktijkgegevens zijn beschikbaar voor het trekken van steekproeven ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Om de privacy van de deelnemers te waarborgen kunnen echter niet alle gegevens uit de registratie aan derden worden verstrekt.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: nivel@nivel.nl
Website: Nivel, beroepen in de zorg

Open data beschikbaar

De cijfers over aantallen, kenmerken en spreiding van de beroepsgroep zijn beschikbaar via de website.

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
09-09-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak VWS
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zorgverleners en praktijkgegevens

Methode van gegevensverzameling
Enquêtes verloskundigen en andere databronnen, zoals lijsten van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en opleidingen Verloskunde.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Verloskundigen

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1983
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, jaar en plaats van voltooien verloskunde opleiding, functie, praktijkvorm, spreekuuradres, tijdbesteding in uren en FTE's, vervolgopleiding verloskunde.

Opmerking bij  de kolom Steekproefgrootte bij 'Informatie per uitgave':

Het betreft hier alleen de verloskundigen die bij het Nivel als werkzaam staan geregistreerd. Daarnaast worden apart ook nog verloskundigen aangeschreven die (1) in het jaar voorafgaande aan de peiling de opleiding hebben afgerond en (2) degenen die in een voorgaande peiling aangaven geen (vaste) werkkring te hebben en nog op zoek zijn naar een praktijk.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Op 01/01/2015 waren er 3.150 werkzame verloskundigen werkzaam in Nederland. 2.681 verloskundigen en 686 pas afgestudeerde verloskundigen 71% en 57% 99% na aanvullend onderzoek
2016 Op 01/01/2016 waren er 3.221 werkzame verloskundigen werkzaam in Nederland. 60% 96% na aanvullend onderzoek
2018 OP 01/01/2018 waren er 3.440 werkzame verloskundigen werkzaam in Nederland. 48%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Statistische gegevens en adresgegevens zijn alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar (zie hiervoor het privacyreglement). Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie zijn afhankelijk van het aantal variabelen en het aggregatieniveau van de gegevens.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de Nivel databank.

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: nivel@nivel.nl
Website: Nivel, beroepen in de zorg

Beschikbare publicaties

Zie de meest recente rapportage uit 2018.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
01_Geslacht
Wat is uw geslacht?
 • 1: Man
 • 2: Vrouw
 • 99: Onbekend
02_Geboortedatum
Wat is uw geboortedatum? Wordt niet geleverd, leeftijdsklasse wel.
Datum
03_Leeftijdsklasse
Leeftijdsklasse [afgeleide variabele]
 • 1: < 25 jaar
 • 10: 65 - 70 jaar
 • 2: 25 - 30 jaar
 • 3: 30 - 35 jaar
 • 4: 35 - 40 jaar
 • 5: 40 - 45 jaar
 • 6: 45 - 50 jaar
 • 7: 50 - 55 jaar
 • 8: 55 - 60 jaar
 • 9: 60 - 65 jaar
 • 99: Onbekend
04_Academie
Aan welke verloskunde academie heeft u de opleiding tot verloskundige behaald?
 • 1: Verloskunde academie Amsterdam
 • 2: Verloskunde academie Groningen
 • 3: Verloskunde academie Rotterdam
 • 4: Verloskunde academie Maastricht
 • 5: Anders
 • 99: Onbekend
05_BIG-registratie
Wanneer heeft u zich in het BIG-register laten opnemen? Wordt niet geleverd. Kan wel als criterium voor selectie worden gebruikt.
Datum
06_Diplomadatum
Wanneer heeft u uw diploma behaald? Wordt niet geleverd. Kan wel als criterium voor selectie worden gebruikt.
Datum
07_Werkzaampeildatum
Was u op/rond 1 januari 2016 als praktiserend verloskundige in Nederland werkzaam?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
08_Werksituatie
In welke hoedanigheid was u op/rond 1 januari 2016 als praktiserend verloskundige in Nederland werkzaam?
 • 1: Eerstelijns verloskundige in eigen praktijk of maatschap
 • 2: Eerstelijns verloskundige in loondienst van gezondheids-, geboortecentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
 • 3: Eerstelijns verloskundige in loondienst van zelfstandig gevestigde verloskundige
 • 4: Klinisch verloskundige in loondienst van ziekenhuis
 • 5: Waarneemster [vast of wisselend] bij zelfstandig gevestigde verloskundige
 • 99: Onbekend
09_Stopdatum
Wanneer bent u met uw verloskundige werkzaamheden gestopt?
Datum
10_Stopdatum_reden
Wat is de voornaamste reden dat u gestopt bent?
 • 1: Afgenomen motivatie voor het beroep
 • 10: Studie
 • 11: Anders
 • 2: Contract liep af
 • 3: Te hoge werkdruk
 • 4: Onprettige werksfeer
 • 5: Gezinsomstandigheden
 • 6: Verhuizing
 • 7: Pensioen/VUT/OBU
 • 8: WAO
 • 9: Ziekte [in de familie]
 • 99: Onbekend
11_Praktijkvorm
Praktijkvorm [afgeleide variabele]
 • 1: Solopraktijk [praktijk met één verloskundige]
 • 2: Duopraktijk [praktijk met twee verloskundigen]
 • 3: Groepspraktijk [praktijk met drie of meer verloskundigen]
12_Partfull
Was u op/rond 1 januari 2016 in deze functie fulltime of parttime werkzaam?
 • 1: Fulltime
 • 2: Parttime
 • 3: Niet van toepassing [alleen beschikbaarheidsdiensten en/of achterwacht]
 • 99: Onbekend
13_Dirpat1uur
Hoeveel uur per week [gemiddeld] besteedt u in deze functie per week aan pre- en postnatale zorg?
Aantal_uur
14_Dirpat2uur
Hoeveel uur per week [gemiddeld] besteed u in deze functie aan het begeleiden van bevallingen? Vraagstelling bij klinisch werkzame verloskundigen: hoeveel uur per week [gemiddeld] besteed u in deze functie op de verloskamer?
Aantal_uur
15_Indpatuur
Hoeveel uur per week [gemiddeld] besteed u in deze functie aan indirect cliëntgebonden activiteiten?
Aantal_uur
16_Npatuur
Hoeveel uur per week [gemiddeld] besteed u in deze functie aan niet-cliëntgebonden activiteiten?
Aantal_uur
17_Totaaluur
Hoeveel uur per week [gemiddeld] werkt u in deze functie in totaal?
Aantal_uur
18_Achterwacht
Had u in deze functie achterwacht?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
19_Achterwacht_uur
Hoeveel uur besteedde u [gemiddeld] per week aan achterwacht?
Aantal_uur
20_Achterwacht_werktijd
Hoeveel uur daarvan is naar uw inschatting daadwerkelijk werktijd?
Aantal_uur
21_Beschikbaar
Had u in deze functie beschikbaarheidsdiensten?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
22_Beschikbaar_uur
Hoeveel uur besteedde u [gemiddeld] per week aan beschikbaarheidsdiensten?
Aantal_uur
23_Beschikbaar_werktijd
Hoeveel uur daarvan is naar uw inschatting daadwerkelijk werktijd?
Aantal_uur
24_Assistentaanwezig
Waren er praktijkassistenten in de praktijk werkzaam?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
25_Echoscopistaanwezig
Waren er echoscopisten in de praktijk werkzaam?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
26_Manageraanwezig
Waren er praktijkmanagers in de praktijk werkzaam?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
27_Overigaanwezig
Was er ander ondersteunend personeel in de praktijk werkzaam?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
28_Looninstellingtype
In welk type instelling/stichting bent u werkzaam? Van toepassing op verloskundigen in loondienst van gezondheids-, geboortecentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting.
 • 1: Gezondheidscentrum
 • 2: Geboortecentrum
 • 3: Ziekenhuis
 • 4: Anders
 • 99: Onbekend
29_Waargenomen
Heeft u in 2015 waargenomen?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
30_Waargenomen_adressen
Op hoeveel praktijkadressen bent u in 2015 als waarneemster werkzaam geweest?
Aantal
31_Waargenomen_functie
Heeft u in 2015 [voornamelijk] als vaste of wisseld waarneemster gewerkt?
 • 1: Vaste waarneemster
 • 2: Wisselend waarneemster
 • 99: Onbekend
32_Waargenomen_dagen
Hoeveel dagen bent u in totaal in 2015 als waarneemster werkzaam geweest?
Aantal
33_Vervolgopleiding
Heeft u één of meer vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond? Bent u ermee bezig of heeft u plannen daartoe?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
34_Vervolgopleiding_situatie
Kunt u aangeven welke van de onderstaande situaties voor u van toepassing is/zijn?
 • 1: Ik heb één of meer vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond
 • 2: Ik ben bezig met één of meer vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde
 • 3: Ik heb plannen om één of meer vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde te gaan volgen
 • 99: Onbekend
35_Vervolgopleiding_situatie_afgerond
Welke vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde heeft u afgerond?
 • 1: Master of science verloskunde [AMC/UvA]
 • 2: Masteropleiding PA/KV [Hogeschool Rotterdam/Erasmus MC/SROV]
 • 3: Opleiding tot klinisch verloskundige [UMC Utrecht]
 • 4: Opleiding tot klinisch verloskundige [AVM]
 • 5: European master of science in midwifery [AVM]
 • 6: Overige universitaire vervolgopleiding[en]
 • 7: Anders
 • 99: Onbekend
36_Vervolgopleiding_situatie_afgerond_regulier1_jaar
In welk jaar heeft u de vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond?
Jaar
37_Vervolgopleiding_situatie_afgerond_regulier2_jaar
In welk jaar heeft u de vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond?
Jaar
38_Vervolgopleiding_situatie_afgerond_regulier3_jaar
In welk jaar heeft u de vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond?
Jaar
39_Vervolgopleiding_situatie_afgerond_regulier4_jaar
In welk jaar heeft u de vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond?
Jaar
40_Vervolgopleiding_situatie_afgerond_regulier5_jaar
In welk jaar heeft u de vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde afgerond?
Jaar
41_Vervolgopleiding_situatie_bezig
Met welke vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde bent u bezig?
 • 1: Master of science verloskunde [AMC/UvA]
 • 2: Masteropleiding PA/KV [Hogeschool Rotterdam/Erasmus MC/SROV]
 • 3: Opleiding tot klinisch verloskundige [UMC Utrecht]
 • 4: Opleiding tot klinisch verloskundige [AVM]
 • 5: European master of science in midwifery [AVM]
 • 6: Overige universitaire vervolgopleiding[en]
 • 7: Anders
 • 99: Onbekend
42_Vervolgopleiding_situatie_plannen
Welke vervolgopleiding[en] binnen de verloskunde bent u van plan te gaan volgen?
 • 1: Master of science verloskunde [AMC/UvA]
 • 2: Masteropleiding PA/KV [Hogeschool Rotterdam/Erasmus MC/SROV]
 • 3: Opleiding tot klinisch verloskundige [UMC Utrecht]
 • 4: Opleiding tot klinisch verloskundige [AVM]
 • 5: European master of science in midwifery [AVM]
 • 6: Overige universitaire vervolgopleiding[en]
 • 7: Anders
 • 99: Onbekend
43_Zoekend
Was op/rond 1 januari 2016 op zoek naar een [andere] functie als praktiserend verloskundige in Nederland of plannen daartoe?
 • 0: Nee
 • 1: Ja
 • 99: Onbekend
44_Zoekfunctie
In welke functie zou u het liefst als verloskundige werkzaam willen zijn?
 • 1: Eerstelijns verloskundige in eigen praktijk of maatschap
 • 2: Eerstelijns verloskundige in loondienst van gezondheids-, geboortecentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
 • 3: Eerstelijns verloskundige in loondienst van zelfstandig gevestigde verloskundige
 • 4: Klinisch verloskundige in loondienst van ziekenhuis
 • 5: Waarneemster [vast of wisselend] bij zelfstandig gevestigde verloskundige
 • 6: Anders
 • 7: Geen voorkeur
 • 99: Onbekend
45_Zoekfunctie_vorm
Indien u een eigen praktijk/maatschap ambieert, naar welk type praktijk gaat uw voorkeur uit?
 • 1: Solopraktijk
 • 2: Duopraktijk
 • 3: Groepspraktijk
 • 4: Anders
 • 5: Geen voorkeur
 • 99: Onbekend
46_Zoektime
Zou u fulltime of parttime werkzaam willen zijn?
 • 1: Fulltime
 • 2: Parttime
 • 3: Geen voorkeur
 • 99: Onbekend
47_Zoekprovincie
In welke provincie zou u zich bij voorkeur willen vestigen?
 • 1: Groningen
 • 10: Zeeland
 • 11: Noord-Brabant
 • 12: Limburg
 • 13: Geen voorkeur
 • 2: Friesland
 • 3: Drenthe
 • 4: Overijssel
 • 5: Flevoland
 • 6: Gelderland
 • 7: Utrecht
 • 8: Noord-Holland
 • 9: Zuid-Holland
 • 99: Onbekend
48_Zoekstad
In wat voor soort gemeente zou u zich bij voorkeur willen vestigen?
 • 1: Platteland
 • 2: Verstedelijkt platteland
 • 3: Kleine steden
 • 4: Middelgrote steden
 • 5: Grote steden
 • 6: Geen voorkeur
 • 99: Onbekend

Terug naar zoekpagina