Naam
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen
Beschrijving

Persoons- en praktijkgegevens van alle werkzame verloskundigen in Nederland, die klinisch, zelfstandig, in loondienst of als waarneemster werkzaam zijn.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling, en spreiding van de beroepsgroep verloskundigen. De praktijkgegevens zijn beschikbaar voor het trekken van steekproeven ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Om de privacy van de deelnemers te waarborgen kunnen echter niet alle gegevens uit de registratie aan derden worden verstrekt.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: nivel@nivel.nl
Website: Nivel, beroepen in de zorg

Open data beschikbaar

De cijfers over aantallen, kenmerken en spreiding van de beroepsgroep zijn beschikbaar via de website.

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
09-09-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak VWS
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Zorgverleners en praktijkgegevens

Methode van gegevensverzameling
Enquêtes verloskundigen en andere databronnen, zoals lijsten van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en opleidingen Verloskunde.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Verloskundigen

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1983
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, jaar en plaats van voltooien verloskunde opleiding, functie, praktijkvorm, spreekuuradres, tijdbesteding in uren en FTE's, vervolgopleiding verloskunde.

Opmerking bij  de kolom Steekproefgrootte bij 'Informatie per uitgave':

Het betreft hier alleen de verloskundigen die bij het Nivel als werkzaam staan geregistreerd. Daarnaast worden apart ook nog verloskundigen aangeschreven die (1) in het jaar voorafgaande aan de peiling de opleiding hebben afgerond en (2) degenen die in een voorgaande peiling aangaven geen (vaste) werkkring te hebben en nog op zoek zijn naar een praktijk.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Op 01/01/2015 waren er 3.150 werkzame verloskundigen werkzaam in Nederland. 2.681 verloskundigen en 686 pas afgestudeerde verloskundigen 71% en 57% 99% na aanvullend onderzoek
2016 Op 01/01/2016 waren er 3.221 werkzame verloskundigen werkzaam in Nederland. 60% 96% na aanvullend onderzoek
2018 OP 01/01/2018 waren er 3.440 werkzame verloskundigen werkzaam in Nederland. 48%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Statistische gegevens en adresgegevens zijn alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar (zie hiervoor het privacyreglement). Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie zijn afhankelijk van het aantal variabelen en het aggregatieniveau van de gegevens.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de Nivel databank.

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: nivel@nivel.nl
Website: Nivel, beroepen in de zorg

Beschikbare publicaties

Zie de meest recente rapportage uit 2018.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl