Naam
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
Afkorting
LCPS
Beschrijving

Geeft een overzicht van de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland, met als doel om een landelijk dekkend systeem te creëren waarmee patiënten worden verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit.

Door krappe zorgcapaciteit vanwege COVID-19 patiënten is landelijke coördinatie nodig om COVID-19 patiënten te spreiden over heel Nederland.

Gebruiksdoel

Ziekenhuizen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Wilt u contact met het LCPS opnemen, stuur dan een email naar dit adres: info@lcps.nu

Brondata beschikbaar

actuele LPCS data.

Open data beschikbaar

Ja, actuele LPCS data.

Beheerder gegevensbron
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Eigenaar gegevensbron
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Actualisatiedatum
30-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Federatie Medisch Specialisten (de Federatie)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • GGD GHOR Nederland
 • Landelijk Operationeel Team Corona
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Ministerie van Defensie
 • Ambulancezorg Nederland (AZN)
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
Gekoppelde trefwoorden
 • Aantal IC-bedden COVID-19
 • Aantal IC-bedden non COVID-19
 • Aantal kliniek bedden
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patienten, bedden en capaciteit.

Specialisme
Acute zorg
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Alle Nederlandse ziekenhuizen.

Eerste meetjaar
2020
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Actuele LPCS data.

Contactgegevens publiek

Wilt u contact met het LCPS opnemen, stuur dan een email naar dit adres: info@lcps.nu