Zorggegevens

Stichting Farmaceutische Kengetallen

Algemeen

Naam
Stichting Farmaceutische Kengetallen
Afkorting
SFK
Beschrijving

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) houdt zich sinds 1990 bezig met het verzamelen en analyseren van gedetailleerde gegevens omtrent het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK betrekt haar informatie rechtstreeks van ruim 98% van alle openbare apotheken in ons land. Deze apotheken bedienen samen 16 miljoen Nederlanders die genees-, verband- of hulpmiddelen verstrekt krijgen. Per verstrekking registreert de SFK gegevens van

 • het middel dat is afgeleverd

 • de apotheek die het middel verstrekt heeft

 • de zorgverzekeraar die de verstrekking al of niet heeft vergoed

 • de arts die het middel heeft voorgeschreven

 • de patiënt die het middel voorgeschreven heeft gekregen

De SFK verzamelt uitsluitend patiëntgegevens die gebaseerd zijn op een volgnummer dat aan patiënten door het apotheekinformatiesysteem van de apotheek wordt toegekend. Het is op basis van deze gegevens voor de SFK niet mogelijk om de geneesmiddelen die aan dezelfde persoon in verschillende apotheken zijn verstrekt aan elkaar te koppelen. Om de gegevens van personen in verschillende apotheken wel te kunnen combineren met inachtneming van de anonimiteit van de patiënten, werkt de SFK samen met ZorgTTP. Van ZorgTTP ontvangt de SFK pseudoniemen van apotheekbezoekers die de SFK wel in staat stelt om patiënten anoniem over verschillende apotheken te volgen. De identiteit van patiënten blijft altijd voor de SFK onbekend.

Gebruiksdoel

Inzicht in de ontwikkeling en samenstelling van het extramurale geneesmiddelengebruik in Nederland ter bevordering van:

 1. De beleidsvorming op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
 2. De beroepsuitoefening van apothekers binnen en buiten het FT(T)O (Farmaco Therapeutisch (Transmuraal) Overleg).
 3. Wetenschappelijke beoefening van de farmacie.
 4. Goede geneesmiddelenvoorziening.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Farmaceutische Kengetallen
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Tel.: 070 373 7444
E-mail: info@sfk.nl
Website Stichting Farmaceutische Kengetallen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Alleen voor deelnemende apotheken met inlog en password van SFK

Beheerder gegevensbron
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Actualisatiedatum
05-11-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Belangrijkste financier(s)
Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • Geboortezorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Openbare apotheekvestigingen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Apothekers van openbare apotheken

Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Openbare apotheken (N = 1.976)

Eerste meetjaar
1997
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Zowel dagelijks als maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Geneesmiddelenuitgaven, geneesmiddelenkosten, voorschriften, verstrekkingen, apotheken, geneesmiddel, zorgverzekeraar, vergoeding, arts en patiëntgegevens.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor primaire data moeten betrokken regionale apothekersvertegenwoordigingen of individuele apotheken schriftelijk toestemming geven. Een Raad van Toezicht ziet toe op het beheer en de verstrekking van landelijke data aan externe partijen. Zie verder voor levering van informatie aan derden de informatie op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Verwijzing datawarehouse SFK Select.

Contactgegevens publiek

Stichting Farmaceutische Kengetallen
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Tel.: 070 373 7444
E-mail: info@sfk.nl
Website Stichting Farmaceutische Kengetallen

Beschikbare publicaties

Zie de jaarlijkse rapportages Jaaroverzicht Data en Feiten op de SFK-website.

Afnemers/gebruikers
 • Journalistiek onderzoek
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Met ingang van 2017/2018 pseudonimisering apotheekpatiëntnummers d.m.v. TTP en dagelijkse verwerking naast maandelijkse verwerking van aangeleverde bestanden.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina