Zorggegevens

Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

Algemeen

Naam
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
Afkorting
PALGA
Beschrijving

Alle pathologielaboratoria in Nederland (43 stuks) zijn elektronisch verbonden met de landelijke PALGA-databank en kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag gegevens verstrekken aan de databank en de pathologiehistorie opvragen bij aanvang van een onderzoek. Na autorisatie en versturen van elke uitslag in Nederland van een afgerond pathologieonderzoek (histologisch, cytologisch, obducties) wordt een uittreksel van het onderzoek automatisch binnen 24 uur opgenomen in de landelijke PALGA-databank. Momenteel bevat de databank meer dan 83.500.000 uitslagen van onderzoek. De databank neemt jaarlijks toe met gemiddeld 2.000.000 uitslagen.

Gebruiksdoel

PALGA heeft tot doel het verstrekken van de pathologiehistorie van een patiënt bij aanvang van een pathologie-onderzoek voor die patiënt (ondersteuning directe patiëntzorg), het verstrekken van gegevens t.b.v. de kankerregistratie, de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en ten behoeve van kwaliteitscontrole voor zowel clinici als pathologen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting PALGA
Tel.: 088 040 2700
E-mail: stichting@palga.nl
Website Stichting PALGA

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de Stichting Palga openbare databank

Beheerder gegevensbron
ICT Netherlands in samenwerking met RAM Mobile Data
Eigenaar gegevensbron
De geregistreerden
Actualisatiedatum
06-03-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Stichting PALGA
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Uitslagen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Pathologen en laboratoriumpersoneel in opdracht van pathologen

Specialisme
Pathologie
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Pathologie laboratoria (N = 43)

Eerste meetjaar
1971
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Doelstelling:

Actuele landelijk dekkende databank: binnen 24 uur up-to-date na afronding van pathologie onderzoek en bevat zowel benigne als maligne bevindingen.

De variabelen in een uittreksel van een pathologieonderzoek in de databank omvat:

Identificatie van het laboratorium, identificatie van het pathologieonderzoek, ontvangstdatum van het materiaal, gepseudonimiseerde patiëntidentificatie, geboortedatum, geslacht, voorletter, postcode (4 cijfers), woonplaats, geboorteplaats, conclusie van het onderzoek, diagnose in PALGA-termen, diagnose in PALGA-codes en gestandaardiseerde gegevens baarmoederhals-, borst- en dikke darmonderzoek.

Overig:

Zie ook de verwijzing naar de metadata Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 58.000.000 uitslagen van onderzoek
2013 62.000.000 uitslagen van onderzoek
2015 65.000.000 uitslagen van onderzoek
2016 68.000.000 uitslagen van onderzoek
2017 71.000.000 uitslagen van onderzoek
2018 74.000.000 uitslagen van onderzoek
2019 76.000.000 uitslagen van onderzoek
2020 77.000.000 uitslagen van onderzoek
2021 80.000.000 uitslagen van onderzoek
2022 81.000.000 uitslagen van onderzoek

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens uit PALGA kunnen beschikbaar gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek. Uitgangspunt hiervoor zijn de PALGA-codes en PALGA termen uit de PALGA Thesaurus (een van SNOMED afgeleide terminologie). De Thesaurus is te raadplegen op de website.

In de PALGA openbare databank kunnen onderzoekers zelf nagaan of de door hun gezochte aandoeningen voorkomen in de PALGA databank. De PALGA openbare databank wordt ook ontsloten door middel van Thesaurustermen en is ook op de website te raadplegen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

https://www.palga.nl/openbare-databank.html 

Contactgegevens publiek

Stichting PALGA
Tel.: 088 040 2700
E-mail: stichting@palga.nl
Website Stichting PALGA

Afnemers/gebruikers
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Bevolkingsonderzoeken
 • IKNL Kankerregistratie
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet in dit format beschikbaar. Zie hiervoor 'Voorwaarden beschikbaarheid' de link naar de Openbare Databank PALGA.

Terug naar zoekpagina