Zorggegevens

TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiƫnten Monitor Hemovigilantie

Algemeen

Naam
TRIP Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten Monitor Hemovigilantie
Afkorting
TRIP
Beschrijving

Ontvangen, registreren, analyseren en rapporteren van geconstateerde transfusiereacties (TR) en incidenten en bevindingen van nader onderzoek door de voor hemovigilantie (HV) verantwoordelijke persoon in het ziekenhuis (‘hemovigilantie functionaris’) in samenspraak met de bloedtransfusiecommissie en overige betrokken medewerkers. Eventuele meldingen betreffende thuistransfusies of transfusies in andere zorginstellingen worden gedaan door de HV functionaris in het ziekenhuis waarvan het bloedtransfusielaboratorium verantwoordelijk was voor het uitgeven van het bloedproduct. Jaarlijks wordt ook het aantal getransfundeerde eenheden nagevraagd.

Gebruiksdoel

Het registreren, analyseren en rapporteren van ingezonden meldingen over reacties en incidenten bij  de toepassing van bloedproducten om de patiëntveiligheid in Nederland te verhogen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

TRIP Hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden
Tel.: 071 303 1540
E-mail: info@tripnet.nl
Website TRIP Hemo- en biovigilantie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Stichting TRIP
Eigenaar gegevensbron
Stichting TRIP
Actualisatiedatum
20-04-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Vrijwillig
Welke wetten

Melden aan TRIP wordt als norm beschouwd in de CBO Richtlijn Bloedtransfusie (2004). Bij de implementatie van de EU Richtlijn EC/98/2002 is het melden van ernstige TR die (mogelijk) te maken hebben met kwaliteit en/of veiligheid van bloedproducten aan de bevoegde autoriteit (de Inspectie voor de Gezondheidszorg) verplicht.

Opdrachtgever(s)
Stichting TRIP
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Bijwerkingen
 • Transfusiereacties
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

1) Meldingen van bijwerkingen of incidenten bij de toepassing van bloedtransfusie en 2) Instellingen.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Hemovigilantie functionaris
 • Verantwoordelijk persoon bloedinstelling
Specialisme
Hematologie
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen
 • Aangewezen instellingen
 • Bloedbank
Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Code ziekenhuis, Transfusie datum, Transfusie tijd, Datum constatering, Tijd constatering, Geslacht patiënt, Geboortedatum patiënt, Eerdere transfusie, Eerdere transfusiecomplicatie, Zwangerschap, Eenheid Identificatie Nummer(s) (EIN), Aard product, Type transfusie, Selectiecriteria, Bereiding, Bewerking, Diagnose, Indicatie voor bloedtransfusie, Soort transfusiereactie, Soort incident, Klinische verschijnselen, Ernstgraad, Imputabiliteit (relatie tot transfusie), Samengevatte bevindingen onderzoek, 1e fout en Aard fout.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 102 personen, instellingen of organisaties die gegevens aanleveren 100% Nederland
2017 91 van de 93 ziekenhuizen hebben gegevens aangeleverd voor de TRIP rapportage 98% Nederland
2018 84 van de 90 ziekenhuizen hebben gegevens aangeleverd voor de TRIP rapportage 94% Nederland

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Individuele, meldende instellingen kunnen overzichten van eigen instelling opvragen via inlogcode.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

TRIP Hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden
Tel.: 071 303 1540
E-mail: info@tripnet.nl
Website TRIP Hemo- en biovigilantie

Beschikbare publicaties

Algemene, statistische gegevens zijn beschikbaar via de jaarrapporten.
Voor overige publicaties zie de website TRIP, onderdeel publicaties.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
wordt niet digitaal beschikbaar gesteld.

Terug naar zoekpagina