Zorggegevens

Dutch Brain Tumour Registry

Algemeen

Naam
Dutch Brain Tumour Registry
Afkorting
DBTR
Beschrijving

De DBTR is onderdeel van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In de DBTR worden tumorgegevens vastgelegd van alle nieuwe hersentumoren (o.a. gliomen,meningeomen en hypofysetumoren) in Nederland. In de registratie staan verder administratieve gegevens, diagnostische verrichtingen en behandelingsgegevens van de patiënt. De DBTR is een continu patiëntvolgsysteem.

Gebruiksdoel

Het doel van het Register is om door middel van het doen van wetenschappelijk onderzoek en statistiek bij te dragen aan de algehele bevordering van de (kwaliteit van) zorg voor de betrokken patiëntengroep. Daarnaast kan het Register - na goedkeuring door de wetenschapscommissie en de commissie van toezicht van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) - tevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, ook door externe partijen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL)
E-mail 1: info@iknl.nl
E-mail 2: gegevensaanvraag@iknl.nl
Website: IKNL

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
  • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
  • Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Eigenaar gegevensbron
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Actualisatiedatum
23-02-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
  • Sterfte, levensverwachting en DALY's
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Gegevens worden verzameld uit registratiegegevens van het ziekenhuis.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de ziekenhuizen.

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

  • Administratieve en demografische gegevens
  • Instellingsgegevens
  • Diagnose/tumorgegevens
  • Tumor-specifieke gegevens
  • Behandelgegevens

De DBTR is onderdeel van de Nederlandse Kankerregistratie.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 2014-2020: Gliomen: +/-1.250 (2020) Gegevens worden verzameld in alle ziekenhuizen waar patiënten met hersentumoren behandeld worden. Al deze ziekenhuizen nemen deel. Nederland
2020 2016-2020: Meningeomen: +/-1.500 (2020) Gegevens worden verzameld in alle ziekenhuizen waar patiënten met hersentumoren behandeld worden. Al deze ziekenhuizen nemen deel Nederland

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Geaggregeerde gegevens kunnen onder voorwaarden door externe partijen opgevraagd worden ten behoeve van voorgenomen wetenschappelijk onderzoek of een rapport. 

Het verzoek dient te worden gericht tot de IKNL: https://iknl.nl/nkr/cijfers-op-maat/gegevensaanvraag onder overlegging van het protocol voor het voorgenomen onderzoek (inhoudelijke beoordeling). Na een positief advies van de Wetenschapscommissie wordt het verzoek ook beoordeeld door de Commissie van Toezicht van IKNL (met betrekking tot privacy aspecten en regelgeving).

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL)
E-mail 1: info@iknl.nl
E-mail 2: gegevensaanvraag@iknl.nl
Website: IKNL

Beschikbare publicaties

Rapport ‘Glioomzorg in Nederland 2014-2017’

Rapport ‘Meningeomen in Nederland 2016-2019’

https://lwno.nl/dbtr/dbtr-rapportage/

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

Geen

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina