Volksgezondheidenzorg.info

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study

Algemeen

Naam
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study
Afkorting
LOAS studie
Beschrijving

Studie naar de lange-termijn uitkomsten van totale heup- en knieprothesen om in de toekomst de behandeling te verbeteren. Vragenlijsten worden voorafgaand aan de operatie en vervolgens na 3 maanden, na 6 maanden, na 1 jaar, na 2 jaar en vervolgens elke twee jaar daarna ingevuld om patiënt gerapporteerde uitkomsten te meten. De vragenlijst is samengesteld aan de hand van het ICF-model om alle aspecten van gezondheid mee te nemen.

Gebruiksdoel

Medisch wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt de informatie gebruikt voor registratie van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study (LOAS)
LUMC, Leiden
Tel.: 071 526 3606
E-mail: orthopaedie@lumc.nl
Website LOAS-study

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na toestemming

Beheerder gegevensbron
LUMC, afdeling Orthopaedie
Eigenaar gegevensbron
 • De geregistreerden
 • LUMC, afdeling Orthopaedie
Actualisatiedatum
01-11-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Vrijwillig
Welke wetten

Deelname patiënten aan de studie is op vrijwillige basis.
De operaties worden uitgevoerd conform de richtlijnen Totale heupprothese (THP) en Totale knieprothese (TKP) van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV).

Opdrachtgever(s)
 • Deelnemende ziekenhuizen
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Belangrijkste financier(s)
ReumaNederland
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Databank of dataset
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsdeterminanten
Geografische dekking
Regio Leiden en deels Purmerend en Hengelo
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Door enquête, vragenlijsten en registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Patiënten

Specialisme
Orthopaedie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Deelnemende ziekenhuizen, zie de website.

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Onderzoeksgegevens worden dagelijks verzameld

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiënt reported outcomes, health related quality of life, werk en participatie.

Gerelateerde gegevensbron:

Tevens wordt de informatie gekoppeld aan de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 2.800 patiënten uit 8 instellingen 76%
2016 4.800 patiënten uit 8 instellingen 71%
2017 6.800 patiënten uit 7 instellingen 78,5%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Aanvraag moet tot de onderdelen behoren die in de informatiebrief aan de patiënten genoemd staan.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study (LOAS)
LUMC, Leiden
Tel.: 071 526 3606
E-mail: orthopaedie@lumc.nl
Website LOAS-study

Beschikbare publicaties

Afhankelijk van het beschikbare aantal onderzoekers en het onderzoek worden publicaties gegenereerd.

Afnemers/gebruikers
Deelnemende ziekenhuizen

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina