Zorggegevens

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study

Algemeen

Naam
Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study
Afkorting
LOAS
Beschrijving

Het doel van het LOAS onderzoek is het meten van de tevredenheid en kwaliteit van leven van patiënten die een nieuwe heup, knie of schouder krijgen. Middels vragenlijsten zal er gekeken worden naar de lange termijn uitkomsten na deze operaties. Ook onderzoeken wij de behoefte aan informatie, zorg en begeleiding die mensen met artrose hebben. Op deze wijze kunnen wij in de toekomst de behandeling verbeteren.

Naast het vragenlijstonderzoek willen wij ook wat bloed afnemen. Hiermee willen we het beloop na de operatie voorspellen en op termijn eveneens verbeteren. We zullen onderzoeken of bepaalde factoren in het bloed gewrichtsklachten en het functioneren na de operatie kunnen voorspellen. Daarnaast kan in een klein aantal patiënten na de operatie trombose optreden. Dit betekent dat er een bloedprop ontstaat in de vaten van het been. In het afgenomen bloed onderzoeken wij of bepaalde (stollings)factoren de kans op het krijgen van een trombose verhogen.

Vragenlijsten worden voorafgaand aan de operatie en vervolgens 3, 6 maanden, 12 en 24 maanden na de operatie en vervolgens elke twee jaar daarna ingevuld om patiënt gerapporteerde uitkomsten te meten (tot 10 jaar na de operatie). De vragenlijst is samengesteld aan de hand van het ICF-model om alle aspecten van gezondheid mee te nemen.

Gebruiksdoel

Medisch wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt de informatie gebruikt voor registratie van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study (LOAS)
LUMC, Leiden
Tel.: 071 526 3606
E-mail: loas@lumc.nl
Website LOAS-study

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na toestemming

Beheerder gegevensbron
LUMC, afdeling Orthopaedie
Eigenaar gegevensbron
 • De geregistreerden
 • LUMC, afdeling Orthopaedie
Actualisatiedatum
26-11-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Vrijwillig
Welke wetten

Deelname patiënten aan de studie is op vrijwillige basis.
De operaties worden uitgevoerd conform de richtlijnen Totale heupprothese (THP) en Totale knieprothese (TKP) en schouder prothese van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV).

Opdrachtgever(s)
 • Deelnemende ziekenhuizen
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Belangrijkste financier(s)
Afdeling Orthopaedie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Databank of dataset
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsdeterminanten
Geografische dekking
Regio Leiden, Purmerend en Hengelo, Zwolle
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Door enquête, vragenlijsten, bloedafname en registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Patiënten

Specialisme
Orthopaedie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Deelnemende ziekenhuizen, zie de website.

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Onderzoeksgegevens worden dagelijks verzameld

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiënt reported outcomes, health related quality of life, werk en participatie.

Gerelateerde gegevensbron:

Tevens wordt de informatie gekoppeld aan de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 2.800 patiënten uit 8 instellingen 76%
2016 4.800 patiënten uit 8 instellingen 71%
2017 6.800 patiënten uit 7 instellingen 78,5%
2019 7.880 patiënten uit 7 instellingen
2020 8238 patiënten uit 7 instellingen
2021 8.500 patiënten uit 8 instellingen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Aanvraag moet tot de onderdelen behoren die in het onderzoeksprotocol en de informatiebrief aan de patiënten genoemd staan.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study (LOAS)
LUMC, Leiden
Tel.: 071 526 3606
E-mail: loas@lumc.nl
Website LOAS-study

Beschikbare publicaties

Afhankelijk van het beschikbare aantal onderzoekers en het onderzoek worden publicaties gegenereerd.

Afnemers/gebruikers
Deelnemende ziekenhuizen
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Toevoeging van een slaapvragenlijst (Pitsburg Sleep Quality Index (PSQI))

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina