Zorggegevens

Onderzoek Tandheelkundige Consumptie

Algemeen

Naam
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie
Afkorting
OTC
Beschrijving

Een representatief panel van tandarts-algemeen practici (de zogenoemde 'peilstations'), levert jaarlijks geheel geanonimiseerd de verrichtingengegevens aan van twee willekeurig samengestelde steekproeven uit het patiëntenbestand. Aangeleverd worden de volgende anonieme patiëntgegevens: sekse, geboortedatum, codering verzekeraar, eventuele aanvullende verzekering, datum van uitgevoerde én gedeclareerde verrichtingen met tariefcodering en eventueel elementnummers waarop de verrichting is uitgevoerd.

Gebruiksdoel

De via het Onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC) verzamelde gegevens over de door tandartsen verleende zorg worden door de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) intern gebruikt voor de cijfermatige onderbouwing van het beleid en extern bij de informatieverstrekking aan tandartsen en andere informatievragers.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de mondzorg Onderzoek naar mondzorg
Website: Onderzoek Tandheelkundige Consumptie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beperkte verstrekking van gegevens aan derden.

Beheerder gegevensbron
 • Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Eigenaar gegevensbron
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Actualisatiedatum
03-03-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Belangrijkste financier(s)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Tandartsen

Specialisme
Tandheelkunde
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Tandartspraktijken

Eerste meetjaar
1993
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Werkwijze:
Twee willekeurig samengestelde steekproeven (één 25% cross-sectioneel en één 2% longitudinaal) uit patiëntbestanden. De aanlevering van de verrichtingengegevens gebeurt geautomatiseerd, via een webportal. De leveranciers van de meest gebruikte softwarepakketten voor tandartspraktijken hebben op verzoek van de KNMT voor dit doel de benodigde specifieke procedures in hun programmatuur opgenomen.

Samenhang: 
Het Project Peilstations omvat drie registraties:

 • Onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC)
 • Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP)
 • Omnibus-enquête

De belangrijkste variabelen zijn:
Van de patiënt:

 • Sekse
 • Geboortedatum
 • Verzekeringssituatie (tot 2006)
 • Eventuele aanvullende verzekering
 • Gedeclareerde verrichtingen
 • Elementnummers

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen:
Tandartsen vanwege lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Beperkte toegang:
Derden beperkte verstrekking van gegevens na overleg, geen gebruik voor commerciële doeleinden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Een beperkt deel van de gegevens is algemeen toegankelijk via de website 'Staat van de mondzorg'. Op deze website wordt aan de hand van onderzoeks- en registratiegegevens een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de mondzorg in Nederland.

Contactgegevens publiek

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
E-mail: staatvdmondzorg@knmt.nl
Website: Staat van de mondzorg Onderzoek naar mondzorg
Website: Onderzoek Tandheelkundige Consumptie

Beschikbare publicaties

Zie de website Staat van de Mondzorg voor een overzicht van KNMT onderzoek.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsorganisatie (tandartsen en mondhygiënisten)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders (tandartsen)
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Dataverzameling voorjaar 2023

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar, wel na overleg en akkoord KNMT.

Terug naar zoekpagina