Zorggegevens

Farmatec

Algemeen

Naam
Farmatec
Afkorting
Farmatec
Beschrijving

Bij Farmatec gaat het om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedproducten. Farmatec is in dat kader onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van farmaceutische vergunningen en opiumontheffingen. Farmatec houdt zich bezig met:

 1. Vergunningen: Farmatec verleent vergunningen aan farmaceutische bedrijven, wetenschappelijke instellingen en zorginstellingen.
 2. (Maximum)prijzen en limieten: Farmatec is verantwoordelijk voor het toekennen van vergoedingslimieten en maximumprijzen voor geneesmiddelen op grond van:
  Geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS) uit de Regeling zorgverzekering.
  Regeling maximumprijzen geneesmiddelen van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP).
 3. Opiumontheffingen op grond van de Opiumwet.
 4. Vergunningen en erkenningen op grond van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.
 5. Ontheffingen op grond van de Wet op de medische hulpmiddelen (o.a. Compassionate Use).
 6. Notificatie van medische hulpmiddelen.
 7. Exportverklaringen medische hulpmiddelen.
 8. Exportcertificaten geregistreerde geneesmiddelen (Certificate of a Pharmaceutical Product).
 9. Vergunningen online aanbieders geneesmiddelen.
 10. Import- en exportvergunningen voor opiumwetmiddelen.
 11. Afgifte vergunning apotheekhoudend geneeskundigen.
 12. Databank Add-on geneesmiddelen.
Gebruiksdoel
 1.  Bereiding, distributie en import/export van geneesmiddelen en opiumwetmiddelen.
 2. Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS): vergoeding van geneesmiddelen.
 3. Wet geneesmiddelenprijzen (WGP): kostenbeheersing van geneesmiddelen.
 4. Informatievoorziening inzake Add-on geneesmiddelen en indicaties.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP
Den Haag
Tel.: 070 340 7330
Website Farmatec
Webpagina's: vergunningenprijsvorming, import export, medische hulpmiddelen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
CIBG
Eigenaar gegevensbron
CIBG
Actualisatiedatum
13-04-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De Geneesmiddelenwet, de Opiumwet, de Regeling zorgverzekering, de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP), de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet inzake bloedvoorziening, Wet op de medische hulpmiddelen

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Derden
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Farmaceutische bedrijven en instellingen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorginstellingen

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Afhankelijk van het soort gegevens, maandelijks of halfjaarlijks

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Tussen de 1.000 en 1.100 instellingen
2013 Tussen de 1.100 en 1.300 instellingen
2014 Tussen de 1.600 en 2.000 instellingen
2015 Tussen de 1.800 en 2.000 instellingen
2020 Tussen de 1.800 en 2.000 instellingen
2021 Tussen de 1.800 en 2.000 instellingen
2022 Tussen de 2.000 en 2.100 instellingen, bedrijven, etc.
2023 Tussen de 2.100 en 2.200 instellingen, bedrijven, etc

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen voorwaarden, informatie is beschikbaar via de website van Farmatec.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Informatie is beschikbaar op www.farmatec.nl

Contactgegevens publiek

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP
Den Haag
Tel.: 070 340 7330
Website Farmatec
Webpagina's: vergunningenprijsvorming, import export, medische hulpmiddelen

Beschikbare publicaties

Inzage in lijst met vergunninghouders, maximumprijzen, etc. zie website www.farmatec.nl

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Zorginstellingen
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting Rijk
 • Beleid VWS
Verwachte wijzigingen

Beleids- en wetwijzigingen in de maak voor het notificeren van medische hulpmiddelen en de wet geneesmiddelprijzen

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Interpretatie Geneesmiddelenwet van criteria voor vergunningverlening apotheekhoudende geneeskundige.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboeken of datadictionaries
niet van toepassing.
Registratie gaat via diverse formulieren.

Terug naar zoekpagina