Naam
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl
Beschrijving

Artikelen over de de impact van het coronavirus op regionale economie en arbeidsmarkt op basis van week-, maand- en kwartaalgegevens. Dashboard coronavirus met gebruiksvriendelijke datavisualisaties die de actuele stand en het verloop van de regionale economie en arbeidsmarkt laten zien. Verkenning en inventarisatie van oplossingsrichtingen om samen sterker uit de crisis te komen via duiding (artikelen experts). Regionale impactmonitors, actieplannen en inzichten om kennisdeling tussen regio's te ondersteunen.

Gebruiksdoel

Voorzien in de informatiebehoefte van regionale (overheids)instellingen zoals provincies, arbeidsmarktregio's, onderwijs, etc. Immers, het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. In de regio worden momenteel kernteams ingericht om in samenwerking met de triple helix optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen. Deze kernteams zijn gebaat bij maximale ondersteuning. Actuele, onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Operationeel
Ja
Beheerder gegevensbron
Etil research group (Etil B.V.)
Eigenaar gegevensbron
Etil research group (Etil B.V.)
Actualisatiedatum
27-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Arbeidsmarktregio's
Belangrijkste financier(s)
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Arbeidsmarktregio's
Financier is overheid
Ja
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Bevolkingsonderzoeken
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Arbeidsmarkt
 • Bedrijfsleven
 • Cruciale beroepen
 • Economie
 • Gezondheid
Geografische dekking
Nederland; provincies; arbeidsmarktregio's; COROP gebieden
Eenheden in de gegevens

Patiënten, burgers, opnamen, instellingen, werkenden/werklozen, consumenten, bedrijven, beroepen en sectoren.

Methode van gegevensverzameling
We maken gebruik van diverse statistisch databronnen, zoals: CBS, ABU, LISA, NEVI, UWV, Textkernel, RIVM, CPB, etc. Hiernaast leveren provincies en/of arbeidsmarktregio's zelf data aan Etil BV. ; Interviews met experts uit de arbeidsmarkt, het onderwijs, de economie
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Data science team bij Etil research group, voor zover niet geautomatiseerd.

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

CBS, ABU, LISA, NEVI, UWV, Textkernel, RIVM, CPB, etc.

Eerste meetjaar
2020
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

10 interviews met experts in 4 weken, gemiddeld verschijnt er 2,5 interview per week.

Bijzonderheden

De coronamonitor maakt onderdeel uit van het platform Arbeidsmarkt InZicht met relevante thema's, vormgegeven in datavisualisaties en artikelen/verkenningen met duiding. 

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Dashboard

Afnemers/gebruikers
 • Arbeidsmarktregio's
 • Bedrijven
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Journalistiek onderzoek
 • Onderwijs
 • Onderzoeksbureaus
 • Overheid
 • Provincies