Naam
Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (geneesmiddelen)
Afkorting
GIP, geneesmiddelen
Beschrijving

Via het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) verzamelt Zorginstituut Nederland sinds 1989 systematisch gegevens over de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (farmaceutische zorg verleend op basis van de Zorgverzekeringswet). De gegevens zijn afkomstig van negentien zorgverzekeraars (dekkingsgraad: circa 98% van de verzekerdenpopulatie) en worden door het GIP bewerkt en ontsloten onder meer via de GIPdatabank.

Het gebruik van geneesmiddelen kan worden uitgesplitst naar: verzekerdenkenmerken (leeftijd, geslacht en regio), soort geneesmiddel (ATC-classificatie, inkoopkanaal) en soort zorgverlener. Outputvariabelen: vergoeding, het aantal declaraties, aantallen standaarddagdoseringen (DDDs), totale kosten en aantallen gebruikers.

Gebruiksdoel

Brengt de ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (Zorgverzekeringswet) en de daarmee gepaard gaande kosten in kaart, ter ondersteuning en evaluatie van het (te voeren) beleid op het gebied van de farmaceutische zorg en het verschaffen van spiegelinformatie aan de deelnemende zorgverzekeraars.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland
Team Datamanagement
E-mail: infogip@zinl.nl
Website: GIPdatabank

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

In de loop van 2018 is een open dataset met kengetallen beschikbaar gesteld.

Beheerder gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Eigenaar gegevensbron
Zorginstituut Nederland
Actualisatiedatum
07-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorginstituut Nederland
Belangrijkste financier(s)
Zorginstituut Nederland
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Financiële gegevens
 • Geneesmiddelen
 • Individuen
 • Meetpunten
 • Patiënten
 • Patiëntcontacten
Methode van gegevensverzameling
Uit declaratiegegevens zorgverzekeraars
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Apothekers
 • Medewerk(st)ers zorgverzekeraars
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 19 organisaties:

 • Zorgverzekeraars
 • Apothekers
Eerste meetjaar
1989
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn: 

 • Verzekerdenkenmerken: leeftijd, geslacht, woonregio
 • Uitgiftes/receptregels: afleverdatum, aflevermoment, aflveraarsoort
 • Geneesmiddel: ATC-code, inkoopkanaal
 • Voorschrijversoort: huisarts en soort specialist
 • Hoeveelheden: DDDs
 • Kosten: afleververgoeding, kosten geneesmiddelen, GVS-bijbetaling
 • Aantallen gebruikers, startende gebruikers, chronische gebruikers

Verwijzing naar de Staat van Volksgezondheid en Zorg:

Zie ook deze gegevens over het Genees- en Hulpmiddelen Informatieproject op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De GIPdatabank is openbaar toegankelijk. Daarnaast kent de GIPdatabank een besloten gedeelte voor organisaties waarmee het Zorginstituut een aparte overeenkomst heeft afgesloten, en voor de aan het GIP deelnemende zorgverzekeraars waar spiegelinformatie wordt aangeboden.

Voor het codeboek geldt het volgende: de standaard record layout (SRL) van de gegevensstroom GIP farmacie is gebaseerd op de EI-standaarden van Vektis (farmacie = AP304). De codetabellen die gebruikt worden bij deze EI-standaarden zijn ook van toepassing bij de gegevensstromen van het GIP. Bij sommige rubrieken wordt er om een andere indeling gevraagd. Voor de directe link naar de EI-standaard van Vektis zie: AP304.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van het GIPdatabank.

Contactgegevens publiek

Zorginstituut Nederland
Team Datamanagement
E-mail: infogip@zinl.nl
Website: GIPdatabank

Beschikbare publicaties

Zie de website GIPdatabank.

Afnemers/gebruikers
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Begroting Rijk
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Uitbreiding aantal deelnemende zorgverzekeraars, waardoor de landelijke dekking (100%) zal ontstaan.