Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Breast Implant Registry

Algemeen

Naam
Dutch Breast Implant Registry
Afkorting
DBIR
Beschrijving

DBIR staat voor Dutch Breast Implant Registry en registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstoperaties waarbij borstimplantaten worden gebruikt door plastisch chirurgen. De DBIR is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie en is zowel een implantatenregister als een kwaliteitsmeetsysteem (registratie). Alle borstimplantaten en de uitkomsten van de zorg kunnen in deze landelijke registratie worden vastgelegd. Hierdoor monitoren we niet alleen of borstimplantaten veilig zijn of gerelateerd aan bepaalde klachten of complicaties, maar vinden we zo nodig ook de patiënten die een bepaald borstimplantaat hebben gekregen terug.

De beroepsvereniging, de NVPC, heeft een wetenschappelijke commissie gevormd, die de kwaliteit van de inhoud van de registratie, de analyses en de interpretatie van de gegevens waarborgt. De dataset is gebaseerd op een Australische registratie, waaraan internationaal vele landen deelnemen.

Gebruiksdoel

Gegevens uit de DBIR worden gebruikt voor het Landelijk Implantaten Register (LIR) van VWS. Deelname aan de LIR is sinds 1 januari 2016 een kwaliteitsindicator. Bovendien is er door de samenwerking met fabrikanten en leveranciers sprake van een dubbele controle op welke borstimplantaten bij vrouwen worden ingebracht.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Breast Implant Registry

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
12-12-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom borstimplantaten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DBIR-registratie betrokken partijen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Breast Implant Registry

Beschikbare publicaties

Zie de resultaten, per registratie, in de online jaarrapportage 2016.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie bijgaande link naar: achterliggende data en variabelen.

Terug naar zoekpagina