Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Breast Implant Registry

Algemeen

Naam
Dutch Breast Implant Registry
Afkorting
DBIR
Beschrijving

De Dutch Breast Implant Registry (DBIR) registreert sinds april 2015 patiënt-, operatie- en implantaatkarakteristieken voor het inzichtelijk maken en het waarborgen van de kwaliteit van borstimplantaatchirurgie in Nederland. In 2017 hebben artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers informatie geregistreerd over 7.565 patiënten, 8.789 operaties en 17.745 borstimplantaten in DBIR. In totaal is er sinds de start van de registratie kwaliteitsinformatie verzameld van ruim 18.000 patiënten, 20.000 operaties en 38.000 borstimplantaten. Dit betreft informatie over zowel het plaatsen als het verwijderen van prothesen en tissue expanders. De meeste borstimplantaten worden geplaatst voor esthetische indicaties (75%), waarbij de patiënt over het algemeen beiderzijds een implantaat krijgt. Bij een reconstructieve operatie daarentegen, krijgen patiënten doorgaans aan één zijde een borstimplantaat.

In het verleden zijn er meerdere problemen geweest met de kwaliteit van borstimplantaten. Daarom streeft de DBIR naast het registreren en evalueren van de kwaliteit van de geleverde zorg, ook naar het monitoren van de kwaliteit en het traceren van de gebruikte borstimplantaten voor een betere patiëntveiligheid. In samenwerking met het Landelijk Implantaten Register kunnen patiënten inmiddels via de DBIR getraceerd worden, zodra blijkt dat de kwaliteit van een bepaald type borstimplantaat faalt en de inspectie het implantaat vanwege gezondheidsrisico’s van de markt haalt. Om deze 3 doelen te kunnen bereiken, heeft de DBIR onder andere een grote update van de datastructuur ondergaan, die in september 2017 is afgerond. Sindsdien kan men ook gegevens vastleggen over enkele casemix factoren (roken, BMI) en geëxplanteerde borstimplantaten.

Naast getextureerde borstimplantaten, bestaan er ook gladde borstimplantaten. De patiënt, de chirurg en de operatie-indicatie bepalen de keuze voor het type implantaat. Beide type borstimplantaten worden gebruikt voor zowel borstreconstructies als cosmetische borstvergrotingen. Sinds 2015 lijkt in Nederland het gebruik van getextureerde borstimplantaten af te nemen. Tussen 2015 en 2019 daalde het gebruik van getextureerde implantaten bij borstreconstructies van 89% naar 72% en bij cosmetische borstvergrotingen van 96% naar 82%.

Gebruiksdoel

Gegevens uit de DBIR worden gebruikt voor het Landelijk Implantaten Register (LIR) van VWS. Deelname aan de LIR is sinds 1 januari 2016 een kwaliteitsindicator. Bovendien is er door de samenwerking met fabrikanten en leveranciers sprake van een dubbele controle op welke borstimplantaten bij vrouwen worden ingebracht.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Breast Implant Registry

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
02-11-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert rondom borstimplantaten. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DBIR-registratie betrokken partijen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Breast Implant Registry

Beschikbare publicaties

De resultaten zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie bijgaande link naar: achterliggende data en variabelen.

Terug naar zoekpagina