Zorggegevens

Dutch Melanoma Treatment Registry

Algemeen

Naam
Dutch Melanoma Treatment Registry
Afkorting
DMTR
Beschrijving

DMTR staat voor Dutch Melanoma Treatment Registry. In deze registratie worden de resultaten van de behandeling van patiënten met uitgezaaid melanoom in Nederland vastgelegd. De afgelopen 5 jaar heeft de behandeling van patiënten met uitgezaaid melanoom grote veranderingen ondergaan en zijn effectievere vormen van behandeling beschikbaar gekomen. Zogenaamde doelgerichte therapie en immuun checkpoint remming hebben in wetenschappelijk onderzoek hun meerwaarde boven de behandeling met chemotherapie bewezen.

Deze nieuwe geneesmiddelen hebben hun eigen specifieke indicatiegebied en toxiciteitsprofiel waardoor expertise van de behandeling met deze nieuwe geneesmiddelen van belang is om de kwaliteit van zorg te waarborgen. In de DMTR worden naast de uitkomsten en bijwerkingen de effecten van de behandeling op de kwaliteit van leven geregistreerd in een patiëntvolgsysteem. Door middel van de DMTR wordt inzicht verkregen in de behandeling van het uitgezaaid melanoom waarmee verbetering in de behandeling van deze patiëntengroep wordt gestimuleerd. Bovendien dient deze registratie als platform voor het verrichten van doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling van uitgezaaid melanoom.

Behandeling van patiënten met een uitgezaaid melanoom vindt plaats in een van de 14 ziekenhuizen met specifieke expertise (melanoomcentrum).

Doelgerichte therapieën:

 • BRAF remmers (dabrafenib en vemurafenib)
 • MEK remmers (trametinib en cobimetinib)

Immuun checkpoint remmers:

 • Anti CTLA-4 antilichaam (ipilimumab)
 • Anti PD1 antilichamen (nivolumab en pembrolizumab)
Gebruiksdoel

De DMTR heeft als doel inzicht in de kwaliteit van oncologische behandeling van deze patiëntengroep te verkrijgen en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. Bovendien dient deze registratie als platform voor doelmatigheidsonderzoek naar de recent beschikbaar gekomen therapieën voor gemetastaseerd melanoom. De registratie zal effecten en adverse events prospectief monitoren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Contactpersoon: Secretariaat DICA
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Melanoma Treatment Registry

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Voor deelnemers aan de registratie is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
01-11-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator(en)
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Registratiemedewerk(st)ers

Specialisme
Oncologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 14 melanoomcentra (ziekenhuizen)

Eerste meetjaar
2013
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van melanoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat deze indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DMTR-registratie betrokken partijen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registratie is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan het reglement voor deze aanvragen op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Contactpersoon: Secretariaat DICA
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Melanoma Treatment Registry

Beschikbare publicaties

Jaarlijks worden rapportages uitgebracht. Zie de website DICA voor de jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsgroepen
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
Begroting VWS
Verwachte wijzigingen

Vanwege de introductie van adjuvante behandelingsopties bij resectabel melanoom, worden sinds juli 2019 ook patiënten met stadium III melanoom geregistreerd in de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR). Door inzicht in de diagnostiek en behandeling van deze patiënten in de dagelijkse praktijk hopen we ook in deze groep de zorg te verbeteren en hun behandeling verder te optimaliseren.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie de website DICA met een link naar: de variabelenlijst DMTR.

Terug naar zoekpagina