Naam
Monitor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI-monitor)
Afkorting
GLI-monitor
Beschrijving

De GLI-monitor combineert drie verschillende databronnen om onderzoek te doen naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie), en om inzicht te geven in het aanbod, het bereik en de budgetimpact van de GLI. De drie databronnen die gecombineerd worden zijn:

-      GLI-register: een database waarin leefstijlcoaches gegevens over deelnemers aan de GLI invullen (met toestemming van de deelnemer), zoals verwijsreden, BMI bij start, middelomtrek, kwaliteit van leven, reden uitval, groepsgrootte groep, extra aanbod, herhaalde metingen van drie uitkomstmaten BMI, middelomtrek en kwaliteit van leven.

-      Vektis data: alle declaraties voor intakes en 8 kwartalen van de GLI.

-      CBS microdata: achtergrondgegevens van deelnemers aan de GLI.

Gebruiksdoel

Primaire doel is om onderzoek te doen naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de GLI in de dagelijkse praktijk in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek
Organisatie/instelling:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Naam contactpersoon:

Ardine de Wit

Telefoon:

088-6893206

E-mail:

Ardine.de.wit@rivm.nl

Adres:

Postbus 1 (pb 54)

Postcode/plaats:

3720BA  Bilthoven

Beheerder gegevensbron
MRDM (GLI-register)
Eigenaar gegevensbron
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Vektis
Actualisatiedatum
18-03-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Meting indicator(en)
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op determinanten
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Achtergronddata over demografie, werkstatus, gezinssamenstelling, inkomensstatus
 • Declaratiegegevens
 • Overig zorggebruik en kosten van zorggebruik
 • Reden voor verwijzing naar GLI
 • Uitkomstparameters: BMI, middelomtrek, kwaliteit van leven
 • Welke GLI gevolgd?
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patienten, verzekerden, praktijken, zorgverleners.

Circa 450 praktijken en circa 13500 deelnemers zitten momenteel in het GLI register

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens**: t.b.v. de GLI monitor is een registratie opgezet, waar leefstijlcoaches met toestemming van deelnemers gegevens over deelnemers aan de GLI opnemen
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Leefstijlcoaches die de GLI aanbieden

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2019
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Een verzoek indienen bij de contactpersoon. Alleen gegevens van deelnemers die hebben aangegeven akkoord te zijn met het delen van gegevens met derde partijen kunnen worden doorgegeven.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek
Organisatie/instelling:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Naam contactpersoon:

Ardine de Wit

Telefoon:

088-6893206

E-mail:

Ardine.de.wit@rivm.nl

Adres:

Postbus 1 (pb 54)

Postcode/plaats:

3720BA  Bilthoven

Beschikbare publicaties

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) | RIVM. Hier zijn alle publicaties over de GLI monitor te vinden

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Overheid
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
NZa: vaststelling tarieven GLI