Naam
Kwaliteitsregister Paramedici
Afkorting
KP
Beschrijving

De stichting Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsverenigingen samenwerken. Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor de volgende paramedische beroepsgroepen​, te weten ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Inmiddels zijn ruim 42.000 paramedici geregistreerd.​ De geregistreerde moet voldoen aan het opleidingsniveau conform de Wet BIG.

Gebruiksdoel

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Kwaliteitsregister Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
Tel.: 030 23 18 225
E-mail: info@kwaliteitsregisterparamedici.nl
Website Kwaliteitsregister Paramedici

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Kwaliteitsregister Paramedici
Eigenaar gegevensbron
Kwaliteitsregister Paramedici
Actualisatiedatum
05-06-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Paramedische beroepsverenigingen
Belangrijkste financier(s)
De geregistreerden
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Kwaliteitsregister
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Paramedici

Methode van gegevensverzameling
Door persoonlijk invullen van gegevens door betrokkene
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Paramedici

Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, informatie voor een ieder toegankelijk via de website Kwaliteitsregister Paramedici.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Register raadplegen, zie deze link.

Contactgegevens publiek

Kwaliteitsregister Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
Tel.: 030 23 18 225
E-mail: info@kwaliteitsregisterparamedici.nl
Website Kwaliteitsregister Paramedici

Beschikbare publicaties

Zie het meest recente jaarverslag.

Afnemers/gebruikers
  • Beroepsverenigingen
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Overheid
  • Paramedici
  • Patiënten / cliënten
  • Vektis
  • Werkgevers
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Beleidsadviezen
  • Website VZinfo.nl