Naam
PHARMO Datanetwerk - Openbare Apotheek Data
Afkorting
PHARMO - OAPO
Beschrijving

Het PHARMO Datanetwerk is een netwerk van databanken met geanonimiseerde gegevens afkomstig van diverse zorgprofessionals, waaronder huisartsen, openbare- en ziekenhuisapotheken, klinische laboratoria en ziekenhuizen. Daarnaast worden gegevens van bestaande databronnen en registraties zoals de kanker-, pathologie- en perinatale registratie gebruikt. Deze verschillende databronnen worden op patiëntniveau aan elkaar gekoppeld. Op deze manier wordt een breed beeld van een patiënt verkregen en kan bijvoorbeeld geneesmiddelgebruik worden gerelateerd aan labwaarden en ziekenhuisopnamen.

In het PHARMO Datanetwerk zitten meer dan 10 miljoen unieke personen binnen Nederland die gemiddeld 12 jaar gevolgd kunnen worden. Momenteel omvat het PHARMO Datanetwerk meer dan 7 miljoen actieve personen uit 17 miljoen inwoners van Nederland. De periode waarover gegevens beschikbaar zijn, het dekkingsgebied en de overlap tussen de diverse databronnen verschilt.

In de Openbare Apotheek Data zitten alle door de openbare apotheek verstrekte geneesmiddelen en andere producten, bijvoorbeeld verbandmiddelen en diabeteshulpmiddelen, sinds 1998. Het betreft voorschriften van zowel huisartsen als specialisten, ongeacht vergoedingsstatus. Met de informatie over afgiftedatum, hoeveelheid en dosering kan iemands geneesmiddelgebruik in kaart worden gebracht.

Gebruiksdoel

Het PHARMO Instituut is een onafhankelijk onderzoeksbureau en voert, in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen, al meer dan 20 jaar farmaco-epidemiologisch onderzoek uit naar het gebruik en de effecten van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk (real world). Onderzoek met real world data is, naast klinische trials, essentieel om de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen in kaart te brengen en vergroot het inzicht in de behandeling van patiënten ten einde de zorg voor patiënten te kunnen verbeteren. Het farmaco-epidemiologisch onderzoek richt zich onder andere op het gebruik, de veiligheid en de effectiviteit van geneesmiddelen en het ziektebeloop (waaronder zorggebruik) van patiënten met een bepaalde aandoening of bepaald type behandeling.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

PHARMO Instituut
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
Telefoon: 030 744 0800
E-mail: pharmo@pharmo.com
Website PHARMO Instituut

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee 

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Actualisatiedatum
25-04-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
PHARMO Instituut
Belangrijkste financier(s)
PHARMO Instituut
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator(en)
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Via apotheekinformatiesysteem (AIS). Voor onderzoek wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens. De gegevens zijn afkomstig uit de registratiegegevens van derden.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen en apothekers

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken en apotheken.

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Geneesmiddel, afgiftedatum, sterkte, dosering, hoeveelheid, toedieningsvorm, voorschrijver en kosten. 

Inhoudelijke bijzonderheden:

De Openbare Apotheek Data kan op patiëntniveau aan andere databronnen van het PHARMO Datanetwerk gekoppeld worden. Op deze manier kan een breed beeld van de patiënt verkregen worden. De andere databronnen zijn:

 • Huisartsen
 • Ziekenhuisapotheken
 • Klinische laboratoria
 • Ziekenhuizen
 • Kankerregistratie
 • Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
 • Perinatale registratie

Andere gegevensbronnen gerelateerd aan deze gegevensbron:

 • Pharmo Datanetwerk - Huisartsen data, PHARMO - HA, beide gegevensbronnen maken deel uit van het PHARMO Datanetwerk. Ze kunnen aan elkaar en aan andere databanken gekoppeld worden.
 • Stichting Dutch Hospital Data (DHD), kan gekoppeld worden.
 • Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), kan op projectbasis gekoppeld worden.
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), kan op projectbasis gekoppeld worden.
 • Perinatale Registratie Nederland (Perined), kan op projectbasis gekoppeld worden.
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2018 In 2018 leverden 423 apotheken, 25 politheken/dienstapotheken en 167 apotheekhoudende huisartsen data aan voor PHARMO’s Openbare Apotheek Data 25%
2020 In 2020 leverden 437 apotheken, 28 politheken/dienstapotheken en 166 apotheekhoudende huisartsen data aan voor PHARMO’s Openbare Apotheek Data 25%
2021 In 2021 leverden 446 apotheken, 28 politheken/dienstapotheken en 152 apotheekhoudende huisartsen data aan voor PHARMO’s Openbare Apotheek Data 25%
2022 In 2022 leverden 472 apotheken, 28 politheken/dienstapotheken en 128 apotheekhoudende huisartsen data aan voor PHARMO’s Openbare Apotheek Data 25%
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De gegevensaanvraag en het studieprotocol worden getoetst aan de criteria die het PHARMO Instituut N.V. hanteert voor gebruik van de PHARMO databanken door derden en zullen worden voorgelegd aan de Compliance Commissie. 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van het PHARMO Instituut.

Contactgegevens publiek

PHARMO Instituut
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
Telefoon: 030 744 0800
E-mail: pharmo@pharmo.com
Website PHARMO Instituut

Beschikbare publicaties

Zie de lijst van publicaties op de PHARMO Instituut website.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland