Naam
Praktijkoplossingen zingeving in GGZ: Handreiking voor professionals, tegemoetkoming aan patiënten
Afkorting
SPIRIT NL PO
Beschrijving

Het betreft een verzameling evaluatieformulieren (pdf, 1A4 per deelnemer), anoniem ingevuld door patiënten in de ggz, die informatie bevatten over de ervaring met deelname aan een zingevingsinterventie in de ggz. Daarnaast betreft het een verzameling transcripten (txt documenten) op basis van diepte-interviews met ongeveer 20 patiënten en 10 hulpverleners uit 4 ggz instellingen. 

Gebruiksdoel

Zingeving, interventie, ervaringen, geestelijke gezondheidszorg

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Kennisinstituut Christelijke ggz

Naam contactpersoon:

Joke van Nieuw Amerongen

E-mail:

j.vannieuwamerongen@kicg.nl

Adres:

Zuiderinslag 4C

Postcode/plaats:

3871MR Hoevelaken

URL website:

SPIRIT in Nederland - Kennisinstituut Christelijke ggz - Kennisinstituut Christelijke ggz (kicg.nl)

Beheerder gegevensbron
Het Kennisinstituut Christelijke ggz
Eigenaar gegevensbron
Het Kennisinstituut Christelijke ggz, zijnde een overkoepelend orgaan en onderdeel van Eleos christelijke ggz en de Hoop ggz
Actualisatiedatum
28-03-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Joke van Nieuw Amerongen
 • Bart van den Brink
Belangrijkste financier(s)
 • ZonMw
 • Vier betrokken ggz instellingen: Eleos ggz, de Hoop ggz, Altrecht en GGz Centraal
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op thema's
Gekoppelde trefwoorden
 • Ervaringen
 • geestelijke gezondheidszorg
 • Interventies
 • Zingeving
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten, Zorgverleners: bij patiënten verzamelen we evaluatieformulieren en houden we diepte-interviews. Met hulpverleners houden we ook diepte-interviews. 

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Onderzoekers

Sector
Tweedelijnszorg
Meest recente meetjaar
2024
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

De dataverzameling zal naar verwachting plaatsvinden in 2024 en 2025

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2024 200 200 30
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

De gegevens zelf zullen niet online beschikbaar zijn, omdat het gevoelige data betreft. Ingevulde formulieren bevatten iemands handschrift en diepe-interviews kunnen aan de hand van iemands verhaal toch persoonlijke informatie weergeven, ook op een indirecte manier. Indien iemand toegang tot de onderzoeksgegevens wenst, kan dit alleen wanneer er een relevante onderzoeksvraag en passende opzet is, er akkoord is van de projectleiders en wanneer er sprake is van een aanstelling bij een van de betrokken instellingen.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Kennisinstituut Christelijke ggz

Naam contactpersoon:

Joke van Nieuw Amerongen

E-mail:

j.vannieuwamerongen@kicg.nl

Adres:

Zuiderinslag 4C

Postcode/plaats:

3871MR Hoevelaken

URL website:

SPIRIT in Nederland - Kennisinstituut Christelijke ggz - Kennisinstituut Christelijke ggz (kicg.nl)

Beschikbare publicaties

t.z.t. als er artikelen gepubliceerd zijn

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Wetenschappelijke publicaties