Naam
Basisverzekering Informatiesysteem
Afkorting
BASIC
Beschrijving

De Zorgverzekeringswet (Zvw) stelt een zorgverzekering (basisverzekering) verplicht voor alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen. Uitgezonderd zijn enkele bijzondere, kleine groepen waaronder militairen. De Zvw en de onderliggende wetgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering) bepalen de omvang van de dekking van de basisverzekering. Het is zorgverzekeraars niet toegestaan om van de inhoud van de basisverzekering af te wijken. Zorgverzekeraars moeten iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering accepteren. Zorgverzekeraars mogen zorgverzekeringen niet beëindigen bij hoge declaraties van de verzekerde. De Zvw is per 1 januari 2006 in werking getreden.

Alle zorgverzekeraars leveren voor BASIC per kwartaal per verzekerde zorgkostengegevens en verzekerdengegevens aan. BASIC bevat daardoor van alle zorgverzekerden over een gegeven periode de zorgconsumptie voor een reeks verstrekkingen onder de Zorgverzekeringswet.

Gebruiksdoel

BASIC-gegevens dienen allereerst als bron voor het jaarlijks actualiseren van het risicovereveningsmodel en de normbedragen per vereveningskenmerk. Daarnaast voorziet BASIC Zorgverzekeraars Nederland en individuele zorgverzekeraars structureel en incidenteel van beleids- en spiegelinformatie op het gebied van de zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Website: Vektis

Brondata beschikbaar

Nee.

Open data beschikbaar

Ja, zie de pagina Vektis open databestanden op de website.

Beheerder gegevensbron
Vektis
Eigenaar gegevensbron
Vektis
Actualisatiedatum
03-10-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Opdrachtgever(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland namens de afzonderlijke Nederlandse zorgverzekeraars
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
  • Geaggregeerde gegevens
  • Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Sectoroverstijgende zorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens zorgverzekeraars
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Zorgverzekeraars

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemene informatie:
Alleen voor partijen in de zorg, via een verzoek aan Vektis. Vektis zal het verzoek beoordelen.

Codeboek:
Zie QBA301 Schadelast verzekerde (basic) op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities en het Documentatierapport Zvwzorgkostentab: Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de StatLine-tabellen:

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

- Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Website: Vektis

Beschikbare publicaties

Zie de toelichting op de CBS-website.

Afnemers/gebruikers
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Beleid VWS
  • Website CBS StatLine
  • Website VZinfo.nl