Volksgezondheidenzorg.info

Basisverzekering Informatiesysteem

Algemeen

Naam
Basisverzekering Informatiesysteem
Afkorting
BASIC
Beschrijving

Alle zorgverzekeraars leveren per kwartaal per verzekerde schadegegevens en verzekerden gegevens aan. Zodoende is in BASIC de totale consumptie van alle zorgverzekerden over een gegeven periode beschikbaar, gecumuleerd naar soort verstrekking. Daarbij gaat het om de verstrekkingen die onder de Zorgverzekeringswet vallen.

Gebruiksdoel

Het doel van BASIC is enerzijds om van te voren risicogegevens door te leveren aan de onderzoeksbureaus, ten behoeve van de aanmaak van onderzoeksbestanden voor de risicoverevening. Anderzijds dient BASIC Zorgverzekeraars Nederland en de individuele zorgverzekeraars structureel en incidenteel te voorzien van beleids- en spiegelinformatie op het gebied van de zorg.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Website: Vektis

Brondata beschikbaar

Nee, wel de Statline tabel Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, huishoudinkomen

Open data beschikbaar

Ja, zie de pagina Vektis Open Data op de website.

Beheerder gegevensbron
Vektis C.V.
Eigenaar gegevensbron
Vektis C.V.
Actualisatiedatum
28-06-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Opdrachtgever(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Geaggregeerde gegevens
  • Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Sectoroverstijgende zorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens zorgverzekeraars
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
2006
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemene informatie:

Alleen voor partijen in de zorg, via een verzoek aan Vektis. Vektis zal het verzoek beoordelen.

Codeboek:

Zie de informatie op de Vektis website met verwijzingen naar de codeboeken en definities en het Documentatierapport Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen die een basisverzekering hebben (Jaarboeken 2009-2013) op de CBS website. Per jaar een wisselend datamodel (en codeboek) in verband met nieuwe kostenposten.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de StatLine tabel.

Contactgegevens publiek

Vektis
Postbus 703
3700 AS Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Website: Vektis

Afnemers/gebruikers
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Beleid VWS
  • Website CBS StatLine

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Niet in dit tabblad beschikbaar.
Wel beschikbaar is de verwijzing naar de informatie op de Vektis website. Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina