Naam
Doetinchem Cohort Studie
Afkorting
DCS
Beschrijving

De Doetinchem Studie is een cohortstudie, waarbij de respondenten elke 5 jaar opnieuw worden onderzocht. De 1e meetronde was onderdeel van het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten (1987-1991); de 2e meetronde was onderdeel van het MORGEN-project (1993-1997). De 3e meetronde (1998-2002) is op vrijwel dezelfde manier uitgevoerd als het MORGEN-project. Vanaf de 4e ronde (2003-2007) is de vragenlijst steeds verder uitgebreid. Na een 5e ronde (2008-2012) en een 6e ronde (2013-2017) is in 2018 gestart met een 7e meetronde. De onderzoeksmethode bestaat uit 2 componenten: 1) vragenlijsten welke thuis worden ingevuld en 2) een lichamelijk onderzoek uitgevoerd bij de GGD.

Vragenlijsten:
Een algemene vragenlijst met vragen over onder andere demografische gegevens, leefstijlfactoren, aanwezigheid van ziekten en aandoeningen, blootstelling aan omgevingsfactoren in de woning, ervaren gezondheid en psychosociale factoren en een voedingsvragenlijst. (Zie tabel Codeboek).

Medisch Onderzoek:
Een lichamelijk onderzoek met onder meer bloedafname op de GGD (voor cholesterol- en glucosebepaling); vanaf 4e ronde enkelarm index, longfunctie en cognitieve testbatterij.

Gebruiksdoel

Het verkrijgen van inzicht in de veranderingen in leefstijl- en risicofactoren met het ouder worden. Onderzoeken hoe veranderingen in risicofactoren samenhangen met het optreden van ziekte en sterfte in het onderzoekscohort. Door deze gezondheidsfactoren en de ontwikkelingen daarin in kaart te brengen, wordt kennis verkregen die de basis vormt voor onderzoek en adviezen op het terrein van het volksgezondheidsbeleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Contactpersonen: Mw. W.M.M. Verschuren en Mw. H.S.J. Picavet
Website: Doetinchem Cohort Studie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas beschikbaar na akkoord Scientific Advisory Group VPZ.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
04-09-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Voor wat betreft het verwerken van de data wordt voldaan aan de vigerende privacy-wetgeving. Het gehele protocol is voorgelegd aan Medisch Ethische Toetsingscommissies die het protocol hebben getoetst en goedgekeurd.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Alcoholgebruik
 • Depressieve klachten
 • Fysieke belasting in het dagelijks leven
 • Gehoorproblemen
 • Gezichtsvermogen
 • Hartvaatstelsel
 • Health Literacy
 • Incontinentie
 • Klachten van het bewegingsapparaat van rug en bovenste extremiteiten
 • Kwaliteit van leven en lichamelijk functioneren
 • Lichamelijk onderzoek
 • Lichamelijke activiteit
 • Mantelzorg
 • Mondgezondheid
 • Psychische gesteldheid
 • Slaapuren, slaapkwaliteit
 • Sociale contacten
 • Voeding
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Doetinchem
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten, testen en afname lichaamsmateriaal
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De Doetinchem Cohort Studie bestudeert de volgende variabelen:

 • Chronische ziekten
 • Hart- en vaatziekten
 • Leefgewoonten
 • Biologische risicofactoren
 • Psychosociale factoren
 • Demografische gegevens
 • Sociaal-economische gegevens

Toelichting informatie per ronde:

Zie Opzet en metingen | RIVM voor de verschillende rondes DCS. 

Codeboek:

Het codeboek is op aanvraag beschikbaar.

Overig:

Zie ook de verwijzing naar de metadata Doetinchem Cohort Studie op de BBMRI website.

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor gebruik van de informatie moet contact worden opgenomen met de projectleider (contactpersoon). Aanvragen worden behandeld in de Scientific Advisory Group (SAG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) van het RIVM.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Contactpersonen: Mw. W.M.M. Verschuren en Mw. H.S.J. Picavet
Website: Doetinchem Cohort Studie

Beschikbare publicaties

 

Afnemers/gebruikers
Derden in samenwerking met het RIVM, zoals promovendi van universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • RIVM rapporten
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

Na de vernieuwing in de 6e meetronde (zoals meer thema’s in de vragenlijsten, spoturine, AGEs (Advanced Glycation End Products) in de huid, en accelerometrie (objectieve maat voor bewegen) is in de 7e meetronde het protocol uitgebreid met een nieuwe voedsel frequentie vragenlijst (online), zijn opnieuw wijzigingen aangebracht in de vragenlijsten en is een bio-impedantiemeting toegevoegd. Ronde 8 start begin 2024.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Historie:

De Doetinchem Studie is een cohortstudie, waarbij de respondenten elke 5 jaar opnieuw worden onderzocht. De 1e meetronde was onderdeel van het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten (1987-1991); de 2e meetronde was onderdeel van het MORGEN-project (1993-1997). De 3e meetronde (1998-2002) is op vrijwel dezelfde manier uitgevoerd als het MORGEN-project. De 4e meetronde is van 2003 tot 2007 uitgevoerd. De 5e meetronde is in 2008 gestart en liep tot 2012. Na de 6e meetronde (van 2013-2017) is in 2018 gestart met de 7e meetronde, die loopt tot eind 2023.