Volksgezondheidenzorg.info

Doetinchem Cohort Studie

Algemeen

Naam
Doetinchem Cohort Studie
Afkorting
DCS
Beschrijving

De Doetinchem Studie is een cohortstudie, waarbij de respondenten elke 5 jaar opnieuw worden onderzocht. De 1e meetronde was onderdeel van het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten (1987-1991); de 2e meetronde was onderdeel van het MORGEN-project (1993-1997). De 3e meetronde (1998-2002) is op vrijwel dezelfde manier uitgevoerd als het MORGEN-project. Vanaf de 4e ronde (2003-2007) is de vragenlijst steeds verder uitgebreid. De onderzoeksmethode bestaat uit 2 componenten: 1) vragenlijsten welke thuis worden ingevuld en 2) een lichamelijk onderzoek uitgevoerd bij de GGD.

Vragenlijsten:
Een algemene vragenlijst met vragen over demografische gegevens, leefstijlfactoren, aanwezigheid van ziekten en aandoeningen, blootstelling aan omgevingsfactoren in de woning, ervaren gezondheid en psychosociale factoren en een voedingsvragenlijst.

Medisch Onderzoek:
Een lichamelijk onderzoek; bloedafname op de GGD (voor cholesterol- en glucosebepaling); vanaf 4e ronde enkelarm index.

Gebruiksdoel

Het verkrijgen van inzicht in de veranderingen in leefstijl- en risicofactoren met het ouder worden. Onderzoeken hoe veranderingen in risicofactoren samenhangen met het optreden van ziekte en sterfte in het onderzoekscohort. Door deze gezondheidsfactoren en de ontwikkelingen daarin in kaart te brengen, wordt kennis verkregen die de basis vormt voor onderzoek en adviezen op het terrein van het volksgezondheidsbeleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Contactpersonen: Mw. W.M.M. Verschuren en Mw. H.S.J. Picavet
Website: Doetinchem Cohort Studie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas beschikbaar na akkoord Scientific Advisory Group VPZ.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
18-09-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Voor wat betreft het verwerken van de data wordt voldaan aan de vigerende privacy-wetgeving.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Ziekten en aandoeningen
Gekoppelde trefwoorden
 • Alcoholgebruik
 • Depressieve klachten
 • Fysieke belasting in het dagelijks leven
 • Gehoorproblemen
 • Gezichtsvermogen
 • Hartvaatstelsel
 • Health Literacy
 • Incontinentie
 • Klachten van het bewegingsapparaat van rug en bovenste extremiteiten
 • Kwaliteit van leven en lichamelijk functioneren
 • Lichamelijk onderzoek
 • Lichamelijke activiteit
 • Mantelzorg
 • Mondgezondheid
 • Psychische gesteldheid
 • Slaapuren, slaapkwaliteit
 • Sociale contacten
 • Voeding
 • Zie voor meer informatie het tabblad Codeboek
 • Zorggebruik
Geografische dekking
Doetinchem
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten en afname lichaamsmateriaal
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De Doetinchem Cohort Studie bestudeert de volgende variabelen:

 • Chronische ziekten
 • Hart- en vaatziekten
 • Leefgewoonten
 • Biologische risicofactoren
 • Psychosociale factoren
 • Demografische gegevens
 • Sociaal-economische gegevens

Toelichting informatie per ronde:

Zie deze link naar de verschillende rondes DCS. 

Codeboek:

Het codeboek is op aanvraag beschikbaar.

Overig:

Zie ook de verwijzing naar de metadata Doetinchem Cohort Studie op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor gebruik van de informatie moet contact worden opgenomen met de projectleider (contactpersoon). Aanvragen worden behandeld in de Scientific Advisory Group (SAG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) van het RIVM.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Contactpersonen: Mw. W.M.M. Verschuren en Mw. H.S.J. Picavet
Website: Doetinchem Cohort Studie

Beschikbare publicaties

Zie het RIVM rapport en de pagina Doetinchem cohort studie op de RIVM website.
Zie de publicatie Cohort profile Doetinchem Cohort Studie.
Zie de publicatie Update Cohort profile Doetinchem Cohort Study.
Zie de lijst met publicaties op de DANS NARCIS website.

Afnemers/gebruikers
Derden in samenwerking met het RIVM, zoals promovendi van universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • RIVM rapporten
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

In de 6e meetronde zijn opnieuw wijzigingen aangebracht; meer thema’s in de vragenlijst (die nu opgesplitst is in twee), spoturine, AGEs (Advanced Glycation End Products) in de huid, en in de loop van de ronde: accelerometrie (objectieve maat voor bewegen) en een nieuwe voedsel frequentie vragenlijst (online).

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Historie:

De Doetinchem Studie is een cohortstudie, waarbij de respondenten elke 5 jaar opnieuw worden onderzocht. De 1e meetronde was onderdeel van het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten (1987-1991); de 2e meetronde was onderdeel van het MORGEN-project (1993-1997). De 3e meetronde (1998-2002) is op vrijwel dezelfde manier uitgevoerd als het MORGEN-project. De 4e meetronde is van 2003 tot 2007 uitgevoerd. De 5e meetronde is in 008 gestart en liep tot 2012. In 2013 is gestart met de 6e meetronde, die loopt tot 2017.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
a) Toelichting
In plaats van een codeboek zijn hier de thema's opgenomen waar in de Doetinchem Cohort Studie onderzoek op is/wordt gedaan.
b) Metingen
Lichamelijk onderzoek
 • Actigraph (activiteitenmonitor)
 • Advanced Glycation Endproducts (AGES)
 • Balanstest
 • Bloeddruk arm
 • Bloeddruk enkel
 • Cognitieve testen
 • Gewicht
 • Handknijpkracht
 • Hielecho
 • Lengte
 • Longfunctie
 • Stoeltest
 • Urine
c) Vragenlijst
Onderwerp Leefstijl
 • Alcoholgebruik
 • Chronotype
 • Fysieke belasting in het dagelijks leven
 • Kraanwaterconsumptie
 • Lichamelijke activiteit
 • Roken (inclusief rookhistorie)
 • Slaapkwaliteit
 • Slaapuren
 • Voeding
d) Vragenlijst
Onderwerp Chronische aandoeningen
 • Artrose
 • Astma en COPD
 • Diabetes
 • Hart- en vaatziekten (coronaire hartziekten, beroerte, cladicatio)
 • Incontinentie
 • Kanker
 • Klachten van het bewegingsapparaat van rug en bovenste extremiteiten
 • Migraine
e) Vragenlijst
Onderwerp Diversen
 • Antibioticagebruik
 • Familiegeschiedenis diverse ziekten (CHD, fracturen, dementie)
 • Geboortegewicht
 • Health Literacy
 • Mantelzorg
 • Mondgezondheid
 • Perceptie bewegen en omgeving (ook: geluid)
 • Vaccinatiebereidheid
 • Zelfzorg
 • Zorggebruik
f) Vragenlijst
Onderwerp Functioneren
 • Depressieve klachten
 • Gehoorproblemen
 • Gezichtsproblemen
 • Kwaliteit van leven en lichamelijk functioneren
 • Psychische gesteldheid
g) Vragenlijst
Onderwerp Sociale aspecten
 • Positieve- en negatieve sociale ervaringen
 • Sociaal functioneren
 • Sociale cohesie
 • Sociale contacten
 • Sociale steun en eenzaamheid
h) Vragenlijst
Onderwerp Achtergrondvariabelen
 • Burgelijke staat
 • Geslacht
 • Kenmerken huishouden
 • Leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Werk (inclusief geschiedenis van wisseldiensten)
i) Koppelingen
Met diverse andere registraties, niet uitputtend
 • Doodsoorzaken (CBS)
 • GBA / Basisregistratie Personen (BRP)
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
 • Landelijke Medische Registratie (LMR) / Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)
 • Pharmo Institute (geneesmiddelen)

Terug naar zoekpagina