Zorggegevens

Geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen

Algemeen

Naam
Geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen
Afkorting
FEMININE
Beschrijving

Van 1 januari 2019 tot 1 juli 2021 is kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld in een onderzoeksproject getiteld “An innovative network-based approach to study and enable well-inFormed dEcision-Making among TurkIsh- and MoroccaN-Dutch women regarding cervIcal caNcer scrEening: the FEMININE study”. Hierbij zijn drie verschillende onderzoeken (Fase I, II en III) uitgevoerd.

In Fase I is er kwalitatieve data verzameld en zijn er zes focusgroepen uitgevoerd, drie onder Turks- en drie onder Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Het doel was om te achterhalen hoe en waarom Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar de keuze maken om wel of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

 

In Fase II is er kwantitatieve data verzameld middels een vragenlijst. Er is informatie verzameld bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar over demografische factoren, eerdere deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, het maken van de keuze om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek (‘decisional conflict’), redenen om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, kennis over het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, attitude aangaande het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, de intentie om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek en de voorkeur om dit te doen middels het uitstrijkje of de zelfafnameset. Het doel was om te bepalen in hoeverre Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen een geïnformeerde beslissing maken en welke determinanten daaraan ten grondslag liggen.

 

In Fase III is er een gerandomiseerde interventiestudie uitgevoerd middels een online vragenlijst. Deelnemers werden gerandomiseerd over een controlegroep (kregen alleen de huidige informatiefolder te zien) of een interventiegroep (kregen een combinatie van de huidige informatiefolder en een cultuur sensitief filmpje in de door hen gekozen taal te zien). Het doel van dit onderzoek was om te evalueren of en in hoeverre het op basis van Fase II ontwikkeld filmpje in staat was om vrouwen te helpen bij het maken van een geïnformeerde beslissing t.a.v. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hierbij is er informatie verzameld bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar over demografische factoren, eerdere deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, kennis over het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, attitude aangaande het bevolkingsonderzoek en de zelfafnameset, de intentie om wel of niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek middels een uitstrijkje dan wel de zelfafnameset en de grootte van het sociale netwerk. Tot slot werden deelnemers gevraagd om de vragenlijst ook door te sturen naar vrouwen in hun sociale netwerk.

Gebruiksdoel

Het bevorderen van geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder eerste- en tweede-generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Naam contactpersoon:

Nora Hamdiui en Mart Stein

Telefoon:

088-6897000

E-mail:

Mail 1: nora.hamdiui@rivm.nl

Mail 2: mart.stein@rivm.nl

Mail 3: LCIonderzoek@rivm.nl

Adres:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

Postcode/plaats:

3721 MA Bilthoven

URL website:

https://www.rivm.nl/feminine

Brondata beschikbaar

Er zijn digitale codeboeken beschikbaar voor Fases II en III. Deze zijn (nog) niet online beschikbaar. 

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
05-09-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Opdrachtgever(s)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Radboudumc
 • Pharos
Belangrijkste financier(s)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • ZonMw
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

ZonMw

RIVM

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • ZonMw dataset
Gekoppelde categorieën
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Openbare gezondheidszorg
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
Gekoppelde trefwoorden
 • Attitude aangaande het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Intentie t.a.v. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Kennis over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers; Fase I: 44, Fase II: 482, Fase III: 1590

Methode van gegevensverzameling
Er is gebruik gemaakt van verschillende methoden om de gegevens te verzamelen. In Fase I is er gebruik gemaakt van focusgroepen (groepsgesprekken) en het opnemen van deze geluidsopnames. In Fase II is er gebruik gemaakt van een vragenlijst die zowel op papier als online is afgenomen. In Fase III is er gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Ook is deelnemers gevraagd om andere Turks- of Marokkaans-Nederlandse vrouwen van 30-60 jaar uit hun sociale netwerk te werven voor deelname aan de vragenlijst. De onderlinge rekrutering is hierbij geregistreerd. Daarmee is er ook sociale netwerk data verzameld. Deze data betreffen vrouwen die zelf in Turkije/Marokko geboren zijn (eerste-generatie) of zelf in Nederland zijn geboren, maar ten minste één ouder hebben die in Turkije/Marokko geboren is (tweede-generatie).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Specialisme
Openbare gezondheidszorg
Eerste meetjaar
2019
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Per Fase. Fase I: maart-april 2019, Fase II: september 2019-maart 2020, Fase III: november 2020-juni 2021

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2021 Er zijn 2948 vragenlijsten gestart Er zijn 1931 volledig ingevulde vragenlijsten beschikbaar (inclusief deelnemers die later geëxcludeerd zijn). 65,5%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Na het publiceren van de artikelen zal de geanonimiseerde dataset online beschikbaar worden gemaakt.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Naam contactpersoon:

Nora Hamdiui en Mart Stein

Telefoon:

088-6897000

E-mail:

Mail 1: nora.hamdiui@rivm.nl

Mail 2: mart.stein@rivm.nl

Mail 3: LCIonderzoek@rivm.nl

Adres:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

Postcode/plaats:

3721 MA Bilthoven

URL website:

https://www.rivm.nl/feminine

Beschikbare publicaties

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33412893/ (betreft Fase I van het onderzoeksproject).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35866200/ (betreft Fase II van het onderzoeksproject)

Andere publicaties volgen en zijn te vinden onder: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hamdiui+%5BAuthor%5D

Afnemers/gebruikers
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Terug naar zoekpagina