Zorggegevens

Data-InfrAstructure for ParEnts and children

Algemeen

Naam
Data-InfrAstructure for ParEnts and children
Afkorting
DIAPER
Beschrijving

In DIAPER staan declaratiegegevens van zorgverzekeraars over zwangerschap, bevalling en kraamperiode (Vektis), gegevens over de kwaliteit van zorg en gezondheidsuitkomsten van zwangere vrouwen en pasgeborenen (Perined). Ook is er achtergrondinformatie te vinden van moeder, vader en kind. Denk aan leeftijd, etniciteit, huishoudinkomen, schulden, gezinssamenstelling, opleidingsniveau en afstand tot dichtstbijzijnde zorgverleners (cbs).

Gebruiksdoel

DIAPER is geschikt voor onderzoek rondom geboortezorg, zwangerschap en bevalling, en de eerste jaren van het leven.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

RIVM

Naam contactpersoon:

Jeroen Struijs

Telefoon:

 

E-mail:

diaper@rivm.nl

Adres:

Antonie v Leeuwenhoeklaan 9

Postcode/plaats:

3721MA Bilthoven

URL website:

Rivm.nl/diaper 

Beheerder gegevensbron
RIVM
Actualisatiedatum
07-10-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • CBS-onderzoeksbestand
 • Databank of dataset
 • Meting indicator(en)
 • Monitor
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekenhuiszorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Geboorte
 • Kind
 • Moeder
 • Zwangerschap
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patienten, burgers, verzekerden, patientcontacten, opnamen, praktijken, zorgverleners.

Uitsplitsingen mogelijk naar postcodegebied, wijk, buurt, gemeente

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten, Verloskundige, kraamzorg

Specialisme
 • Geboortezorg
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Eerste-, tweede- en derdelijnszorg
Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks worden de Vektis en Perined bestand bijgewerkt. CBS Microdata wordt bijgewerkt zodra beschikbaar is, frequentie varieert per microbestand.

Bijzonderheden

Speciaal voor DIAPER hebben Vektis en Perined de gegevens geüpload naar het CBS. Daarna heeft het CBS de persoonsgegevens gepseudonimiseerd (vervangen door een anonieme code) met een Random Identification Number (RIN). Via het RIN worden de gegevens gekoppeld met andere microdatabestanden binnen de beveiligde Remote Access-omgeving van het CBS. Daarna konden onderzoekers van het RIVM de gegevens gebruiken

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 160-170k zwangerschappen per jaar 90-95%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Data niet publiekelijk toegankelijk, zie beschrijving DIAPER | RIVM

Alleen toegankelijk voor onderzoekers die toegang hebben tot de beveiligde CBS RA omgeving

(link)

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

RIVM

Naam contactpersoon:

Jeroen Struijs

Telefoon:

 

E-mail:

diaper@rivm.nl

Adres:

Antonie v Leeuwenhoeklaan 9

Postcode/plaats:

3721MA Bilthoven

URL website:

Rivm.nl/diaper 

Beschikbare publicaties

https://www.rivm.nl/documenten/factsheet-kansrijke-start, https://www.rivm.nl/publicaties/integrale-bekostiging-van-geboortezorg-ervaringen-na-drie-jaar-en-eerste-zichtbare

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universiteiten
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Inhoud (jaarlijks update Q4)

Waar mogelijk zullen nieuwe bronnen worden toegevoegd (afhankelijk van de opdrachten vanuit VWS).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
https://www.rivm.nl/diaper

Terug naar zoekpagina