Naam
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking
Beschrijving

Tussen 24 Februari en 17 mei 2020 wordt de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking herhaaldelijk gemeten met vragenlijsten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar informatiebehoeften, vertrouwen in maatregelen, genomen maatregelen, en risicobeleving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en Nivel. De vragenlijst wordt in week 9, 12, 14, 16, 18 en 20 meegestuurd met de wekelijkse monitor van griepachtige klachten bij het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt als input voor communicatie over COVID-19 en eventuele toekomstige ziekte uitbraken.

Gebruiksdoel

Van iedere meting wordt een factsheet gemaakt die gebruikt kan worden als input voor communicatie over COVID-19. Daarnaast wordt er een wetenschappelijke publicatie geschreven over veranderingen in de beleving/reactie van mensen op COVID-19 over tijd en over de mogelijke determinanten van het nemen van maatregelen door de Nederlands bevolking om verdere verspreiding te voorkomen.

Operationeel
Ja
Beheerder gegevensbron
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
30-08-2021
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Belangrijkste financier(s)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Bevolkingsonderzoeken
 • COVID-19 - Overig
Gekoppelde trefwoorden
 • Genomen maatregelen
 • Informatiebehoeften
 • Redenen voor het wel/niet nemen van maatregelen
 • Risicobeleving
 • Vertrouwen in informatie en maatregelen instanties
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers/consumenten

Methode van gegevensverzameling
Door een enquête en/of interview
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers/consumenten

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Gegevens worden/werden verzameld in de weken 9,12, 14, 16, 18 en 20 van 2020

Eerste meetjaar
2020
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Bijzonderheden

Na de tweede meting (week 12) zijn er enkele vragen aan de vragenlijst toegevoegd en is de frequentie van herhaaldelijke vragenlijsten verhoogd van iedere drie weken naar iedere twee weken.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 3114 46%
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Nivel Surveillance

Beschikbare publicaties

Rapporten en factsheets

Afnemers/gebruikers
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)