Naam
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie
Afkorting
LATAR
Beschrijving

Deze registratie biedt informatie over de onbedoeld zwangere ouders die hebben overwogen of besloten hun kind af te staan ter adoptie. De gegevens worden jaarlijks door Fiom verzameld bij de instanties die de ouder(s) volgens het Afstandsprotocol in deze situatie begeleiden. Dit zijn Stichting Fiom, de grootstedelijke Fiom-bureaus (Amsterdam en Utrecht), Stichting Siriz en Stichting Beschermde Wieg. Via de Raad voor de Kinderbescherming wordt informatie opgehaald over de voornemens afstand waarbij de ouder(s) niet door Fiom, Siriz of Beschermde Wieg begeleid is/zijn.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in de omvang, achtergrond en omstandigheden van de groep vrouwen/ouders, die overwegen of besluiten om hun kind af te staan ter adoptie. Ten behoeve van kennisbevordering, transparantie, kwaliteitsverbetering en beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Fiom
Kruisstraat 1, 5211 DT  Zutphen
Contactpersoon: Wendy Kersten
Tel.: 088 126 4996
E-mail: wkersten@fiom.nl
Website: Fiom

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Fiom
Eigenaar gegevensbron
Fiom
Actualisatiedatum
07-11-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Geen wettelijke basis

Opdrachtgever(s)
Fiom
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Adoptie
 • Afstand ter adoptie
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Sociaaleconomische factoren
Gekoppelde trefwoorden
 • Adoptie
 • Afstand ter adoptie
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers, circa 50 - 80 vrouwen per jaar die onbedoeld zwanger zijn en afstand ter adoptie overwegen.

Methode van gegevensverzameling
Een jaarlijkse inventarisatie van registratiegegevens via een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat ruim 40 items, zowel kwalitatief als kwantitatief, over de vrouwen/ouders die het voornemen hebben tot afstand ter adoptie. De lijst wordt door de hulpverlener die de vrouw met het voornemen tot afstand begeleidt ingevuld. Indien geen hulpverlener van Fiom, Siriz of Beschermde Wieg bij de vrouw betrokken is, vult de onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming het in. Fiom organiseert de dataverzameling en analyseert de gegevens.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Hulpverleners en Raadsonderzoekers helpen betrokkenen

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 6 organisaties, te weten: Stichting Fiom, Fiom Utrecht, Fiom Amsterdam, Siriz, Beschermde Wieg en de Raad voor de Kinderbescherming

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Stadium onbedoelde zwangerschap, omstandigheden/motieven om afstand te overwegen, kenmerken biologische moeder, kenmerken biologische vader en uiteindelijk besluit.

Bijzonderheden:
De registratie is in samenwerking met alle officiële partners die werken met het Afstandsprotocol.

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Fiom
Kruisstraat 1, 5211 DT  Zutphen
Contactpersoon: Wendy Kersten
Tel.: 088 126 4996
E-mail: wkersten@fiom.nl
Website: Fiom

Beschikbare publicaties

Zie:

Het rapport LATAR 2022 Landelijke afstand ter adoptie registratie

Overzicht en publicatie over vijf jaar afstand ter adoptie met artikel over redenen die leiden tot dit besluit

Artikel en factsheet over de biologische vader bij afstand ter adoptie 2016-2022

Het rapport LATAR 2021 Landelijke afstand ter adoptie registratie

Het rapport LATAR 2020 De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Het rapport LATAR 2019, De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Het rapport LATAR 2018, De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Het rapport LATAR 2015-2017, De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Afnemers/gebruikers
 • Jeugdzorg Nederland
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)