Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie

Algemeen

Naam
Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie
Afkorting
LATAR
Beschrijving

Deze registratie biedt informatie over de onbedoeld zwangere ouders die hebben overwogen of besloten hun kind af te staan ter adoptie. De gegevens worden jaarlijks door Fiom verzameld bij de instanties die de ouder(s) volgens het Afstandsprotocol in deze situatie begeleiden. Dit zijn Stichting Fiom, de grootstedelijke Fiom-bureaus (Amsterdam en Utrecht) en Siriz. Via de Raad voor de Kinderbescherming wordt informatie opgehaald over de voornemens afstand waarbij de ouder(s) niet door Fiom of Siriz begeleid is/zijn.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in de omvang, achtergrond en omstandigheden van de groep vrouwen/ouders, die overwegen of besluiten om hun kind af te staan ter adoptie. Ten behoeve van kennisbevordering, transparantie, kwaliteitsverbetering en beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Fiom
Kruisstraat 1, 5211 DT  Zutphen
Contactpersoon: Astrid Werdmuller
Tel.: 088 126 4955
E-mail: awerdmuller@fiom.nl
Website: Fiom

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Fiom
Eigenaar gegevensbron
Fiom
Actualisatiedatum
15-11-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Geen wettelijke basis

Opdrachtgever(s)
Fiom
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Adoptie
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Sociaaleconomische factoren
Gekoppelde trefwoorden
Adoptie
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers, circa 60 - 80 vrouwen per jaar die onbedoeld zwanger zijn en afstand ter adoptie overwegen.

Methode van gegevensverzameling
Een jaarlijkse inventarisatie van registratiegegevens via een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat 44 items, zowel kwalitatief als kwantitatief, over de vrouwen/ouders die het voornemen hebben tot afstand ter adoptie. De lijst wordt door de maatschappelijk werker die de vrouw met het voornemen tot afstand begeleidt ingevuld. Indien geen maatschappelijk werker van Fiom of Siriz bij de vrouw betrokken is, vult de onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming het in. Fiom organiseert de dataverzameling en analyseert de gegevens.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Maatschappelijk werkers en Raadsonderzoekers helpen betrokkenen

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

In totaal 5 organisaties, te weten: Stichting Fiom, Fiom Utrecht, Fiom Amsterdam, Siriz en de Raad voor de Kinderbescherming.

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:
Stadium onbedoelde zwangerschap, omstandigheden/motieven om afstand te overwegen, kenmerken biologische moeder, kenmerken biologische vader en uiteindelijk besluit.

Bijzonderheden:
De registratie is in samenwerking met alle officiële partners die werken met het Afstandsprotocol. Er kan niet gegarandeerd worden dat de registratie 100% dekkend is, omdat vrouwen met een voornemen afstand ook soms door andere organisaties dan de samenwerkingspartners begeleid worden. Als een vrouw in dat geval al vóór de bevalling besluit om geen afstand te doen, komt deze informatie niet bij Fiom terecht en kan dit voornemen tot afstand dus niet opgenomen worden in de LATAR.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Fiom
Kruisstraat 1, 5211 DT  Zutphen
Contactpersoon: Astrid Werdmuller
Tel.: 088 126 4955
E-mail: awerdmuller@fiom.nl
Website: Fiom

Beschikbare publicaties

Zie:

Afnemers/gebruikers
 • Jeugdzorg Nederland
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Datadictionary of codeboek
niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina