Naam
Letsel Informatie Systeem
Afkorting
LIS
Beschrijving

Er worden persoons-, toedracht- en letselgegevens geregistreerd van ongevalsslachtoffers en zieken die zich voor behandeling melden bij een afdeling voor spoedeisende hulp (SEH) van Nederlandse ziekenhuizen. Zie ook de informatie op de website.

Gebruiksdoel

Epidemiologisch onderzoek en managementinformatie genereren voor deelnemende ziekenhuizen. Het verzamelen van informatie over oorzaken en gevolgen van privé-ongevallen, sportblessures, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, geweld en zelf toegebracht letsel voor gebruik bij het inrichten en monitoren van letselpreventie in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting VeiligheidNL
Website: VeiligheidNL - Onderzoek
E-mail: LIShelpdesk@veiligheid.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Informatie is (tegen vergoeding) beschikbaar en op te vragen bij VeiligheidNL.

Beheerder gegevensbron
Stichting VeiligheidNL
Eigenaar gegevensbron
Stichting VeiligheidNL
Actualisatiedatum
03-10-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Europese Commissie (EC)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Belangrijkste financier(s)
 • Derden
 • Overheid
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator(en)
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
 • Blessures
 • Geweld
 • Ongevallen
 • Zelfbeschadiging
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

SEH-bezoeken

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Medisch administratief personeel
 • Behandelend specialisten
 • Verpleegkundigen
Specialisme
Acute zorg
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
1997
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Bijzonderheden

Methode:

Ter waarborging van een kwalitatief goed systeem wordt er naast een steekproefsgewijze controle van de verzamelde informatie (waarbij minimaal 40% van de letselrecords visueel wordt gecontroleerd) uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud van de classificatie, de software en de contacten met de ziekenhuizen. Tevens worden de validiteit en de betrouwbaarheid van de LIS-gegevens regelmatig onderzocht.

De belangrijkste variabelen zijn:

Geslacht; Leeftijd in jaren; Verwijzing; Datum en tijd oplopen letsel; Oorzaak letsel; Locatie; Activiteit; Letselmechanisme; Betrokken producten; Type letsel/locatie letsel/wijze behandeling en Doorverwijzing.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2017 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2018 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2019 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2020 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2021 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2022 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Informatie is (tegen vergoeding) beschikbaar en op te vragen bij VeiligheidNL. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik van de gegevens en de omvang van de aanvraag. Brondata is niet beschikbaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de informatie op de website.

Contactgegevens publiek

Stichting VeiligheidNL
Website: VeiligheidNL - Onderzoek
E-mail: LIShelpdesk@veiligheid.nl

Beschikbare publicaties

Kerncijfers Letsels in Nederland | VeiligheidNL

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Pers en media
 • Provincies
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Jaarlijks kunnen kleine aanpassingen gedaan worden.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De gegevens worden continu verzameld vanaf 1 januari 1997. Daarvoor werden sinds 1983 op een vergelijkbare manier alleen privé-ongevallen en sportblessures geregistreerd in het Privé Ongevallen Registratie Systeem (PORS) van VeiligheidNL.