Volksgezondheidenzorg.info

Letsel Informatie Systeem

Algemeen

Naam
Letsel Informatie Systeem
Afkorting
LIS
Beschrijving

Er worden persoons-, toedracht- en letselgegevens geregistreerd van ongevalsslachtoffers en zieken die zich voor behandeling melden bij een afdeling voor spoedeisende hulp (SEH) van Nederlandse ziekenhuizen.

Gebruiksdoel

Epidemiologisch onderzoek en managementinformatie genereren voor deelnemende ziekenhuizen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting VeiligheidNL
Website: VeiligheidNL - Programma Monitoring en Onderzoek
E-mail: LIShelpdesk@veiligheid.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Informatie is (tegen vergoeding) beschikbaar en op te vragen bij VeiligheidNL.

Beheerder gegevensbron
Stichting VeiligheidNL
Eigenaar gegevensbron
Stichting VeiligheidNL
Actualisatiedatum
01-10-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Europese Commissie (EC)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
Belangrijkste financier(s)
 • Derden
 • Overheid
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

SEH-bezoeken

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Medisch administratief personeel
 • Behandelend specialisten
 • Verpleegkundigen
Specialisme
Acute zorg
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
1997
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, dagelijks, wekelijks of maandelijks

Bijzonderheden

Methode:

Ter waarborging van een kwalitatief goed systeem wordt er naast een steekproefsgewijze controle van de verzamelde informatie (waarbij minimaal 40% van de letselrecords visueel wordt gecontroleerd) uitgebreid aandacht besteed aan het onderhoud van de classificatie, de software en de contacten met de ziekenhuizen. Tevens worden de validiteit en de betrouwbaarheid van de LIS-gegevens regelmatig onderzocht.

De belangrijkste variabelen zijn:

Geslacht; Leeftijd; Verwijzing; Datum en tijd oplopen letsel; Oorzaak letsel; Locatie; Activiteit; Letselmechanisme; Betrokken producten; Type letsel/locatie letsel/wijze behandeling en Doorverwijzing.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2016 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2017 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2018 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.
2019 In totaal leveren 14 instellingen gegevens aan.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Informatie is (tegen vergoeding) beschikbaar en op te vragen bij VeiligheidNL. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik van de gegevens en de omvang van de aanvraag.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de informatie op de website.

Contactgegevens publiek

Stichting VeiligheidNL
Website: VeiligheidNL - Programma Monitoring en Onderzoek
E-mail: LIShelpdesk@veiligheid.nl

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderzoeksinstituten
 • Pers en media
 • Provincies
 • Universiteiten
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Jaarlijks worden kleine aanpassingen gedaan.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De gegevens worden continu verzameld vanaf 1 januari 1997. Daarvoor werden sinds 1983 op een vergelijkbare manier alleen privé-ongevallen en sportblessures geregistreerd in het Privé Ongevallen Registratie Systeem (PORS) van VeiligheidNL.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina