Zorggegevens

European Antimicrobial Resistance Surveillance System

Algemeen

Naam
European Antimicrobial Resistance Surveillance System
Afkorting
EARS-Net
Beschrijving

De gevoeligheid van 7 pathogenen voor antibiotica wordt geregistreerd. Het betreft alleen invasieve isolaten (bloed en/of liquor afhankelijk van soort). Het gaat om:

 • Escherichia coli 
 • Klebsiella pneumoniae 
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Acinetobacter species
 • Streptococcus pneumoniae
 • Staphylococcus aureus 
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium

In totaal 30 Europese landen leveren gegevens aan, het betreft data van klinische laboratoria verzameld door nationale centra. Deze centra sturen de gegevens naar EARS-Net in Zweden. Hier worden de gegevens op consistentie gecontroleerd en vervolgens op de website gepubliceerd.

Gebruiksdoel

Het doel van EARS-Net is het onderhouden van een surveillance en informatiesysteem dat nationale netwerken linkt door vergelijkbare en valide gegevens te verstrekken over de prevalentie en verspreiding van 7 invasieve bacteriën met klinische en epidemiologische relevante antimicrobiële resistentie in Europa. De gegevens worden opgenomen in een centrale database bij het ECDC (The European Surveillance System - TESSy). Na uploaden en controle door de individuele landen worden de resulaten per land beschikbaar gesteld via de ECDC website.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

E-mail: EARS-Net@ecdc.europa.eu
Website European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Open data beschikbaar

Zie de database: Antimicrobial resistance interactive database. De database is alleen toegankelijk met een door de landelijk vertegenwoordiger van EARS-Net afgegeven toegangscode.

Beheerder gegevensbron
EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Eigenaar gegevensbron
EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Actualisatiedatum
02-12-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Eenheden in de gegevens

Gebruik antibiotica: dagelijkse doses per 1.000 inwoners per dag. Zie Annex 1: AMR metadata in het codeboek.

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Binnen een land: medewerkers laboratoria. Voor EARS-Net: nationale datamanagers.

Specialisme
Microbiologie en infectieziekten
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Laboratoria

Eerste meetjaar
1999
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

 De belangrijkste variabelen zijn:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Resistentie interpretaties (SIR)
 • MIC's
 • Micro-organismen en soort antibioticum

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De informatie is (op landniveau) vrij beschikbaar. Op lager aggregatieniveau (regio, laboratorium, ziekenhuis of individu) alleen na toestemming door de nationale vertegenwoordiger van het betreffende land.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website: EARS-Net

Contactgegevens publiek

E-mail: EARS-Net@ecdc.europa.eu
Website European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Beschikbare publicaties

Zie de meest recente jaarrapportage

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nationale instituten voor volksgezondheid
 • Onderzoekers
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina