Zorggegevens

Dutch Dystrophinopathy Database

Algemeen

Naam
Dutch Dystrophinopathy Database
Afkorting
DDD
Beschrijving

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling Neurologie is verantwoordelijk voor de opbouw en het beheer van de Dutch Dystrophinopathy Database (DDD).

Met de oprichting van Duchenne Centrum Nederland in 2016 is de DDD vernieuwd en heeft het een multicenter karakter gekregen, welke de samenwerking binnen Duchenne Centrum NL borgt. 

Register voor patiënten met Duchenne spierdystrofie, Becker spierdystrofie en draagsters van deze ziekten.

Omdat er bij zowel DMD als BMD sprake is van een tekort aan dystrofine en zij samen de groep van dystrofinopathieën vormen, wordt deze registratie de Dutch Dystrophinopathy Database (DDD) genoemd. Het Duchenne Centrum Nederland coördineert dit onderzoek in Nederland

Het Duchenne Centrum Nederland werd in 2016 opgericht als resultaat van een samenwerking tussen drie academische partners (LUMC, Radboudumc en Kempenhaeghe-MUMC+) en twee patiëntenorganisaties (Duchenne Parent Project en Spierziekten Nederland), met steun van stichting Spieren voor Spieren. Het centrum heeft tot doel verschillende onderzoeksprojecten te ontwikkelen die de klinische zorg en het onderzoek in Nederland kunnen verbeteren en integreren.

Gebruiksdoel
 1. Het registreren en volgen van alle patiënten met Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), Becker Muscular Dystrophy (BMD) en draagsters van deze aandoeningen in Nederland om hen te kunnen benaderen voor deelname aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.
 2. Het volgen van de epidemiologie en mijlpalen in het natuurlijk beloop van alle patiënten in Nederland.
 3. Het gestandaardiseerd meten van het klinische beloop van alle patiënten die gezien worden binnen het Duchenne Centrum NL.
 4. Verminderen van de belasting door gegevenskoppeling van patiëntgebonden onderzoeken binnen Duchenne Centrum NL. 
 5. Mogelijkheid van (internationale) samenwerking met partijen buiten Duchenne Centrum NL.

Het register kan gebruikt worden om patiënten die behandeld worden met dure geneesmiddelen binnen DCN te volgen met een nauwkeurigheid die dat van een klinische trial benaderd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA, Leiden
Naam contactpersoon: Y.D. Meijer-Krom
Telefoon: 071 526 6545
E-mail: duchenne@lumc.nl
Website: Duchenne-Becker expertisecentrum

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Duchenne Parent Project (DPP)
 • Kempenhaeghe
 • LUMC, afdeling Neurologie
 • Radboudumc
 • Spierziekten Nederland
Eigenaar gegevensbron
LUMC, afdeling Neurologie
Actualisatiedatum
06-04-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Opzet in kader van wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Prof. J Verschuuren en Dr. E Niks
Belangrijkste financier(s)
Spieren voor Spieren
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Biologische factoren
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Persoonsgebonden factoren
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Sociaaleconomische factoren
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Patiëntenorganisaties
 • Revalidatiecentra
 • Zorgverleners
Methode van gegevensverzameling
Jaarlijkse vragenlijsten. Registratie aan de bron voor deelnemers in de drie DCN centra.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Patiënten (invullen web-based vragenlijsten)
 • Mantelzorgers
 • Onderzoekers
 • Onderzoekscoördinator
 • Medici en paramedici betrokken bij de behandeling middels registratie aan de bron
Specialisme
Neurologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

De DCN centra, LUMC, Radboudumc en Kempenhaeghe 

Eerste meetjaar
2008
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Zowel halfjaarlijks als jaarlijks

Bijzonderheden

Patiënten kunnen voor DDD2 verschillende opties toestemming geven:

 1. Registratie van naam, contactgegevens en aandoening
 2. Jaarlijkse vragenlijst over mijlpalen (bijv. lopen) en medicijngebruik
 3. Opslaan van klinische gegevens en resultaten van bloed- en urineonderzoek die vanuit de zorg zijn verkregen bij polibezoeken (alleen voor patiënten die voor zorg een van de DCN-centra bezoeken)
 4. Het op verzoek verstrekken van gecodeerde gegevens aan niet commerciële instanties
 5. Het delen van uw gecodeerde gegevens met commerciële onderzoekers of bedrijven.

Op dit moment worden er patiënt- en klinische gegevens verzameld binnen de DDD. Patiëntgerichte gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces en jaarlijkse digitale vragenlijsten, die zijn ontworpen voor DMD- en BMD-patiënten. De vragenlijsten bevatten informatie over de leeftijd van het begin van de symptomen, de genetische diagnose, spierbiopsie en ziektemijlpalen.

Klinische gegevens worden verzameld als onderdeel van de reguliere zorg voor deelnemers die hun poliklinische bezoeken binnen Radboudumc of LUMC hebben als partners van DCN. De gegevenselementen zijn gedefinieerd, gestructureerd en verdeeld in drie groepen op basis van het type informatie dat ze verstrekken. De eerste groep omvat variabelen die eenmalig worden ingevoerd, zoals het bereiken van mijlpalen. De tweede groep bestaat uit longitudinale gegevens die bij elk bezoek worden verzameld, inclusief gegevens van fysieke onderzoeken, echocardiogrammen, botgezondheid of functionele beoordelingen. De laatste groep variabelen bestaat uit gegevens die in de loop van de tijd worden verzameld, inclusief complicaties en gebeurtenissen, evenals het gebruik van medicatie zoals steroïden gebruik. Bij elk bezoek wordt retrospectief het type, schema en dosering van de medicatie verzameld om uiteindelijk de totale levensduur van de medicatie te kunnen berekenen.

Onderstaand een overzicht van het aantal geregistreerde in de DDD per versie.

Diagnoses

DDD

Consent

DMD

BMD

Draagster

Totaal

DDD1  

 

250

68

2

320

DDD2 

Nieuw

41

14

27

82

DDD2

Herregistratie

223

84

1

308

 

Geen toestemming

10

7

0

17

DDD2 

Total

514

166

30

710

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2017 459 Duchenne Muscular Dystrophy patiënten (DMD) en 150 Becker Muscular Dystrophy patiënten (BMD) Circa 75%
2020 476 DMD en 162 BMD. hiervan 143 DMD en 32 BMD reeds overleden Circa 75%
2021 179 DMD en 73 BMD Circa 44% voor DMD en 35% voor BMD

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

In overleg met de beheerder in het LUMC, afdeling Neurologie.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website: Duchenne-Becker expertisecentrum

Contactgegevens publiek

LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA, Leiden
Naam contactpersoon: Y.D. Meijer-Krom
Telefoon: 071 526 6545
E-mail: duchenne@lumc.nl
Website: Duchenne-Becker expertisecentrum

Beschikbare publicaties

Jaarlijks verschijnen er publicaties van de diverse onderzoeken. Bijgaand de verwijzing naar research projecten op het gebied van spierdystrofie.

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoekers
 • Patiëntenorganisaties
 • TREAT-NMD
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Gewisseld van registratieprogramma(data capture systeem). Nu wordt gebruik gemaakt van een ISO- en NEN-gecertificeerde CastorEDC database structuur die voldoet aan de huidige standaarden van privacy en veiligheidsnormen.

Momenteel multicenter i.p.v. singlecenter gebruik. 

 In 2008 is deze registratie middels een promotie traject opgestart. Met het oprichten van Duchenne Centrum NL in september 2016 is ook geïnvesteerd in de DDD. Het informatiemodel is vernieuwd, het register voldoet aan de AVG en heeft een multicenter karakter gekregen welke de samenwerking binnen Duchenne Centrum NL borgt. In September 2020 is deze hernieuwde DDD gelanceerd en wordt aan alle patiënten (opnieuw) hun toestemming bevraagd. Hieronder het overzicht van de geregistreerde tussen 2008 en 2020 en vanaf September 2020 in de vernieuwde DDD.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina