Naam
Moeders van Morgen Lareb
Afkorting
MvM
Beschrijving

Moeders van Morgen is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap. Zij doen onderzoek naar en geven informatie over geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Het doel van Moeders van Morgen is zwangerschappen te monitoren en op die manier de  kennis over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en lactatieperiode te vergroten. Alle zwangere vrouwen, ongeacht geneesmiddelgebruik, kunnen deelnemen aan Moeders van Morgen. Zij worden bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de zwangerschap er op geattendeerd en/of uitgenodigd voor deelname. Zwangere vrouwen vullen 5-6 online vragenlijsten in (2-3x tijdens zwangerschap en 3x na de bevalling). De vragenlijsten gaan over het verloop van de zwangerschap en bevalling, algemene gezondheid en leefstijl en eventueel geneesmiddelgebruik of vaccinaties. De vragenlijsten na de bevalling gaan onder andere over het verloop van de bevalling, de gezondheid van het kind en indien bij het geven van borstvoeding eventueel geneesmiddelgebruik van de moeder

Gebruiksdoel

De gegevens die verzameld worden zullen ingezet worden bij de informatievoorziening verstrekt via (wetenschappelijke) publicaties, de telefoonservice van Moeders van Morgen en de online kennisbank.

Daarnaast is de veiligheidsbewaking van verschillende vaccinaties als de maternale kinkhoest vaccinatie,  de COVID-19 vaccinatie en de maternale influenza vaccinatie onderdeel van Moeders van Morgen. Door ervaringen van geneesmiddelgebruik en vaccinaties uit de praktijk systematisch te documenteren, komt er meer inzicht in verantwoord gebruik. Hierdoor zal de farmacotherapie van zwangere vrouwen bevorderd worden doordat er beter onderbouwde adviezen kunnen worden gegeven.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie: Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH  ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon: Lieke Vissers
Telefoon: 073 646 9700
E-mail:  info@moedersvanmorgen.nl
Website:  Moeders van Morgen 

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, na beoordeling en toestemming beoordelingscommissie.

Beheerder gegevensbron
Kenniscentrum Moeders van Morgen Lareb
Eigenaar gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Actualisatiedatum
03-08-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Geen
Belangrijkste financier(s)
 • Ontwikkelfase met behulp van ZonMW subsidie
 • Subsidie VWS voor COVID-19 en vaccinaties
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsgedrag en leefstijl
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Vaccinatie
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Burgers/Consumenten
Methode van gegevensverzameling
Door een enquête of interview
Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Methode gebruikt voor het verzamelen van gegevens:

6 online vragenlijsten (3x tijdens zwangerschap, 3x na de bevalling).

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Gezondheid moeder

 • Zwangerschapsgerelateerde klachten
 • Gezondheid (ongeboren) kind
 • Leefstijlfactoren (roken, alcohol, drugs, geven van borstvoeding)
 • Geneesmiddelgebruik en vaccinaties
 • Zwangerschapsuitkomsten
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2020 Momenteel bijna 5000 zwangere vrouwen Onbekend bereik vanwege diverse wervingsmethoden Gebaseerd op de pilot fase: 33% wanneer zorgverlener uitnodigt voor deelname, 6% bij alleen folder uitreiken
2021 10000 zwangere vrouwen (5000 in pREGnant en 5000 in Moeders van Morgen) Onbekend bereik vanwege diverse wervingsmethoden Gebaseerd op de pilot fase: 33% wanneer zorgverlener uitnodigt voor deelname, 6% bij alleen folder uitreiken
2022 15500 zwangere vrouwen (5000 in pREGnant en 10500 in Moeders van Morgen) Onbekend bereik vanwege diverse wervingsmethoden Gebaseerd op de pilot fase: 33% wanneer zorgverlener uitnodigt voor deelname, 6% bij alleen folder uitreiken
2023 19500 zwangere vrouwen (5000 in pREGnant en 14500 in Moeders van Morgen) Onbekend bereik vanwege diverse wervingsmethoden Gebaseerd op de pilot fase: 33% wanneer zorgverlener uitnodigt voor deelname, 6% bij alleen folder uitreiken
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Verzoek om gebruik data zal door een wetenschappelijke adviescommissie beoordeeld worden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Moeders van Morgen

Contactgegevens publiek

Organisatie: Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH  ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon: Lieke Vissers
Telefoon: 073 646 9700
E-mail:  info@moedersvanmorgen.nl
Website:  Moeders van Morgen 

Beschikbare publicaties
 • Litjens CHC; Wils A; Vorstenbosch S. Help de kennis een stap vooruit! Tijdschrift voor Verloskunde. 2015;5:41.
 • Litjens CHC; de Vries LC; Bakker PCAM; Vorstenbosch S. Registratie geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2015;128:444-446.
 • Vorstenbosch S. Bouwen aan pREGnant-register verbetert zorg voor zwangere. Pilot: ook apothekers willen medewerking verlenen. Pharmaceutisch weekblad. 2016;5:12-13.
 • Vorstenbosch S. Meer inzicht in risico’s gebruik medicijnen in lactatieperiode; PREGnant-register vergroot kennis over mogelijk effect medicatie bij borstvoeding. Pharmaceutisch weekblad. 2018;20:26-27
 • Vorstenbosch S.; Te Winkel B.; van Gelder MMHJ.; Kant A.; Roeleveld N.; van Puijenbroek E. Aim and design of pREGnant, the Dutch Pregnancy Drug Register. Drug Safety. 2019 Jan;42(1):1-12.
 • S. Vorstenbosch. Met pREGnant wijzer door ervaring. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2019;3:112-113.
 • S. Vorstenbosch, B. Cuppers-Maarschalkerweerd. Wat gebeurt er in de praktijk? ADHD, methylfenidaat en zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2019;5:215-216.
 • L. de Vries, S. Vorstenbosch. Wat gebeurt er in de praktijk? Mag metoclopramide tijdens de zwangerschap langer dan 5 dagen gebruikt worden? Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2020;1:48-49.
 • Interview S. Vorstenbosch. pREGNant: Samen meer ontdekken over medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Tijdschrift voor de Verloskundige. 2020;1:51-52.
 • A. Passier, S. Vorstenbosch. Tioguanine tijdens de zwangerschap. Mag dat? Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2020;4:176-177
 • Hazelhoff CM, Vorstenbosch S, Vries L de. Pregabaline: wel of niet tijdens de zwangerschap? Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 2021;134(1):48-9.Litjens, C. Maternale kinkhoest vaccinatie. Tijdschrift voor de Verloskundige. 2021;2:36-37.
 • De Vries LC, Passier JLM. Weg naar veilig geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap. 2021;2; 6-12.
 • Interview S. Vorstenbosch. Moeders van Morgen; Aan de wieg van verantwoord geneesmiddelgebruik in de zwangerschap. Pharmaceutisch Weekblad 2021;16; 10-15.
 • Lamers MHG, Litjens CHC, Broek SJM van den, Cuppers-Maarschalkerweerd BBSGM. Metformine voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 tijdens de zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 2021;134(8):434-435.
 • Litjens C. Een tas vol vitamines. De Verloskundige. 2021;2(4):38-9
 • Gelder MMHJ van, Beekers P, Rijt-Weetink YRJ van, Drongelen J van, Roeleveld N, Smits LJM. Associations between late-onset preeclampsia and the use of calcium-based antacids and proton pump inhibitors during pregnancy: A prospective cohort study. Clinical Epidemiology. 2022;(14):1229-40.
 • Lamers M, Mijle A van der, Hunsel F van, Vries L de, Puijenbroek E van, Ceulemans M. Letter to the Editor: COVID-19 Vaccination During Breast feeding and Its Possible Negative Effect on Milk  roduction and Supply: A Preliminary Observation. Breastfeeding Medicine. 2022; 17(7):627-628.
 • Maas V, Woestenberg P. Maternale bijwerkingen van de COVID-19-vaccinaties. De Verloskundige. 2022;19(3):46-9.
 • Mijle A van der, Passier A. De veiligheid van SSRI-gebruik rondom de zwangerschap. Psyfar. 2022;17(1):60-63.
 • Woestenberg PJ, Litjens CHC, Vissers LCM, Kant A, Berrens M, Vorstenbosch S. Maternale bijwerkingen na covid-19-vaccinatie in de zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2022;166:D6831.
 • Woestenberg PJ, Vissers LCM. Bijwerkingen door COVID-19-vaccinatie in de zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2022;135(8):494-5.

 

Afnemers/gebruikers
Bijwerkingencentrum Lareb
Verwachte wijzigingen

Ja, mogelijk worden gegevens gekoppeld, indien toestemming verleend door de zwangere vrouw, met gegevens uit de Perinatale Registratie (Perined). Daarnaast wordt er vanaf voorjaar 2024 een nieuwe mobile app verwacht vanuit Moeders van Morgen Lareb die de informatie over zelfzorgmiddelen laagdrempelig toegankelijk maakt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en hun zorgverleners. 

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Moeders van Morgen heette tot medio januari 2021 Zwangerschapsregister pREGnant. Vanaf medio 2023 is onze naam uitgebreid naar Moeders van Morgen Lareb.