Naam
Abortusregistratie Nederland
Afkorting
WAZ-registratie
Beschrijving

Per kwartaal leveren abortusklinieken en ziekenhuizen geanonimiseerde geaggregeerde gegevens over alle uitgevoerde abortussen en overtijdbehandelingen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij zijn daartoe wettelijk verplicht volgens artikel 11 van de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz). De onderwerpen van de registratie staan in de wettekst genoemd; de formulieren zijn per ministerieel besluit vastgesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) brengt hierover jaarlijks een rapportage uit. In 2022 werden in Nederland 35.606 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd.

Op 31/12/2022 hadden 20 abortusklinieken, 1 ZBC en 78 ziekenhuizen een Wafz-vergunning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gebruiksdoel

Toezicht op abortushulpverlening, monitoring van ontwikkelingen in hulpverlening en hulpvragers. Registratie van alle abortussen in Nederland, conform de Wet Afbreking Zwangerschap. De gegevens worden onder andere gebruikt voor toezicht op de abortushulpverlening door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in VWS-beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: IGJ.nl | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Eigenaar gegevensbron
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Actualisatiedatum
20-03-2024
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz, 1984) en Besluit Afbreking Zwangerschap (1984).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelend specialisten

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Abortusklinieken en Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
1984
Meest recente meetjaar
2022
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Voor de codeboeken van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) geldt:

 • De code AB staat voor abortussen, die kunnen plaatsvinden in een ziekenhuis of abortuskliniek.
 • De code OTB staat voor overtijdbehandelingen, die vinden alleen plaats in een kliniek.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Na publicatie in jaarrapportage zijn gegevens publiekelijk beschikbaar via de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De gegevens in de jaarrapportage zijn alleen op geaggregeerd niveau beschikbaar, niet per ziekenhuis of kliniek.

Contactgegevens publiek

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: IGJ.nl | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Beschikbare publicaties

Rapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) | Over ons | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Eurostat (EU)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Organisaties rond reproductieve gezondheid wereldwijd
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl