Zorggegevens

Abortusregistratie Nederland

Algemeen

Naam
Abortusregistratie Nederland
Afkorting
WAZ-registratie
Beschrijving

Per kwartaal leveren abortusklinieken en ziekenhuizen geanonimiseerde geaggregeerde gegevens over alle uitgevoerde abortussen en overtijdbehandelingen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij zijn daartoe wettelijk verplicht volgens artikel 11 van de Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz). De onderwerpen van de registratie staan in de wettekst genoemd; de formulieren zijn per ministerieel besluit vastgesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) brengt hierover jaarlijks een rapportage uit. In 2021 werden in Nederland 31.049 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd.

Op 31/12/2021 hadden 19 abortusklinieken, 1 ZBC en 79 ziekenhuizen een Wafz-vergunning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gebruiksdoel

Toezicht op abortushulpverlening, monitoring van ontwikkelingen in hulpverlening en hulpvragers. Registratie van alle abortussen in Nederland, conform de Wet Afbreking Zwangerschap. De gegevens worden onder andere gebruikt voor toezicht op de abortushulpverlening door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in VWS-beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: IGJ.nl | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Eigenaar gegevensbron
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Actualisatiedatum
16-03-2023
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Wet Afbreking Zwangerschap (Wafz, 1984) en Besluit Afbreking Zwangerschap (1984).

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Geboortezorg
 • Gezondheid en ziekte
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelend specialisten

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Abortusklinieken en Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
1984
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Voor de codeboeken van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) geldt:

 • De code AB staat voor abortussen, die kunnen plaatsvinden in een ziekenhuis of abortuskliniek.
 • De code OTB staat voor overtijdbehandelingen, die vinden alleen plaats in een kliniek.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Na publicatie in jaarrapportage zijn gegevens publiekelijk beschikbaar via de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De gegevens in de jaarrapportage zijn alleen op geaggregeerd niveau beschikbaar, niet per ziekenhuis of kliniek.

Contactgegevens publiek

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: IGJ.nl | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Beschikbare publicaties

Zie Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 2021 | Jaarverslag | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Eurostat (EU)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Organisaties rond reproductieve gezondheid wereldwijd
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website VZinfo.nl

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
AB_Respondent_ID
ID
AB_Start1_V2
2. Naam invuller
AB_Start1_V2_a
2a. Functie invuller
AB_Start1_V2_b
2b. E-mailadres invuller
AB_Start1_V2_c
2c. Telefoonnummer invuller
AB_type
Type instelling
 • 1: Ziekenhuis
 • 2: Abortuskliniek
AB_V10_ACK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 8
AB_V10_DRK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 3
AB_V10_EEK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 1
AB_V10_MTK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: Meer dan 10
AB_V10_NEK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 9
AB_V10_NIK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: Niet ingevuld
AB_V10_NUK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 0
AB_V10_TIK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 10
AB_V10_TWK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 2
AB_V10_VIK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 4
AB_V10_VJK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 5
AB_V10_ZEK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 6
AB_V10_ZVK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 7
AB_V11_NIWK_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: Niet ingevuld
AB_V11_WK10_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 10 weken
AB_V11_WK11_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 11 weken
AB_V11_WK12_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 12 weken
AB_V11_WK13_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: Tweede trimester: 13 weken
AB_V11_WK14_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 14 weken
AB_V11_WK15_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 15 weken
AB_V11_WK16_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 16 weken
AB_V11_WK17_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 17 weken
AB_V11_WK18_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 18 weken
AB_V11_WK19_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 19 weken
AB_V11_WK20_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 20 weken
AB_V11_WK21_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 21 weken
AB_V11_WK22_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 22 weken
AB_V11_WK23_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 23 weken
AB_V11_WK4_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: Eerste trimester: 4 weken
AB_V11_WK5_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 5 weken
AB_V11_WK6_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 6 weken
AB_V11_WK7_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 7 weken
AB_V11_WK8_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 8 weken
AB_V11_WK9_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 9 weken
AB_V12_AAK_A_V12
Verwezen door
Aantal: Andere abortuskliniek
AB_V12_AAL_A_V12
Verwezen door
Aantal: Arts tweede of derde lijn
AB_V12_ANDVW
Verwezen door
Namelijk: Indien Andere verwijzer
AB_V12_AVW_A_V12
Verwezen door
Aantal: Andere verwijzer
AB_V12_HUA_A_V12
Verwezen door
Aantal: Huisarts
AB_V12_NVE_A_V12
Verwezen door
Aantal: Niet verwezen
AB_V12_VNI_A_V12
Verwezen door
Aantal: Niet ingevuld
AB_V13_ADE_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Andere deskundige
AB_V13_ADEDK
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Namelijk: Indien Andere deskundige, namelijk:
AB_V13_ANI_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Niet ingevuld
AB_V13_APC_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: (Academisch) perinataal centrum
AB_V13_GOG_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Geen nader overleg gevoerd
AB_V13_GRA_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Geestelijk raadspersoon
AB_V13_KGC_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Klinisch genetisch centrum
AB_V13_MAW_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Maatschappelijk werker
AB_V13_PSY_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Psycholoog/psychiater
AB_V14_ANI_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Niet ingevuld
AB_V14_JA_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Ja
AB_V14_NEE_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Nee
AB_V14_ONB_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Onbekend
AB_V15_AND_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Anders
AB_V15_ANDBM
Behandelmethode
Namelijk: Indien Anders, namelijk:
AB_V15_COM_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling)
AB_V15_INS_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Instrumenteel
AB_V15_MED_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Medicamenteus
AB_V15_VNI_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Niet ingevuld
AB_V16_AND_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Anders
AB_V16_ANDAN
Anesthesie tijdens de ingreep
Namelijk: Indien Anders, namelijk:
AB_V16_COM_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Combinatie
AB_V16_GEE_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Geen
AB_V16_INT_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Intraveneus
AB_V16_LOK_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Lokaal
AB_V16_VNI_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Niet ingevuld
AB_V17_a_BEI_A_V17a
Complicaties
Aantal: Behandeld in eigen instelling
AB_V17_a_CNI_A_V17a
Complicaties
Aantal: Niet ingevuld
AB_V17_a_GEE_A_V17a
Complicaties
Aantal: Geen
AB_V17_a_VAZ_A_V17a
Complicaties
Aantal: Verwezen naar (ander) ziekenhuis
AB_V17_b_ACP_A_V17b
Complicaties
Aantal: Andere complicatie
AB_V17_b_BWM_A_V17b
Complicaties
Aantal: Bijwerkingen medicatie
AB_V17_b_CBV_A_V17b
Complicaties
Aantal: Bloedverlies > 500 ml
AB_V17_b_ICA_A_V17b
Complicaties
Aantal: Incomplete abortus
AB_V17_b_INF_A_V17b
Complicaties
Aantal: Infectie
AB_V17_b_LAU_A_V17b
Complicaties
Aantal: Letsel aan uterus
AB_V17_c
Complicaties
Reden: 17c. Indien verwezen naar (ander) ziekenhuis
AB_V17b_CACEDK
Complicaties
Namelijk: Indien Andere complicatie, namelijk:
AB_V18_ACNB_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Niet besproken
AB_V18_ACNG_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Geen anticonceptie gewenst
AB_V18_ACNI_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Niet ingevuld
AB_V18_ACVH_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Verwezen naar de huisarts
AB_V18_ACVS_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Anticonceptie voorgeschreven
AB_V19_NCBC_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: In behandelcentrum
AB_V19_NCBV_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Bij verwijzer
AB_V19_NCEL_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Elders
AB_V19_NCGN_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Geen nacontrole
AB_V19_NCNI_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Niet ingevuld
AB_V3
3. Verslagperiode:
 • 1: 1e kwartaal 20xx
 • 2: 2e kwartaal 20xx
 • 3: 3e kwartaal 20xx
 • 4: 4e kwartaal 20xx
AB_V3_a
3a. Voor welk soort behandeling vult u het registratieformulier in?
 • 1: Abortusbehandeling
 • 2: Overtijdbehandeling
AB_V3_b
3b. Totaal aantal behandelingen:
Aantal
AB_V4_DG0_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 0 dagen
AB_V4_DG1_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 1 dag
AB_V4_DG10_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 10 dagen
AB_V4_DG11_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 11 dagen
AB_V4_DG12_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 12 dagen
AB_V4_DG13_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 13 dagen
AB_V4_DG14_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 14 dagen
AB_V4_DG15_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 15 dagen
AB_V4_DG16_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 16 dagen
AB_V4_DG17_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 17 dagen
AB_V4_DG18_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 18 dagen
AB_V4_DG19_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 19 dagen
AB_V4_DG2_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 2 dagen
AB_V4_DG20_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 20 dagen
AB_V4_DG21_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 21 dagen
AB_V4_DG22_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 22 dagen
AB_V4_DG23_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 23 dagen
AB_V4_DG24_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 24 dagen
AB_V4_DG25_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 25 dagen
AB_V4_DG26_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 26 dagen
AB_V4_DG27_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 27 dagen
AB_V4_DG28_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 28 dagen
AB_V4_DG29_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 29 dagen
AB_V4_DG3_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 3 dagen
AB_V4_DG30_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 30 dagen
AB_V4_DG31_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 31 dagen
AB_V4_DG32_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 32 dagen
AB_V4_DG33_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 33 dagen
AB_V4_DG34_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 34 dagen
AB_V4_DG35_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 35 dagen
AB_V4_DG36_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 36 dagen
AB_V4_DG37_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 37 dagen
AB_V4_DG38_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 38 dagen
AB_V4_DG39_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 39 dagen
AB_V4_DG4_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 4 dagen
AB_V4_DG40_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 40 dagen
AB_V4_DG41_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 41 dagen
AB_V4_DG42_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 42 dagen
AB_V4_DG43_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 43 dagen
AB_V4_DG44_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 44 dagen
AB_V4_DG45_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 45 dagen
AB_V4_DG46_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 46 dagen
AB_V4_DG47_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 47 dagen
AB_V4_DG48_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 48 dagen
AB_V4_DG49_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 49 dagen
AB_V4_DG5_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 5 dagen
AB_V4_DG50_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 50 dagen
AB_V4_DG6_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 6 dagen
AB_V4_DG7_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 7 dagen
AB_V4_DG8_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 8 dagen
AB_V4_DG9_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 9 dagen
AB_V4_DGM50_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: > 50 dagen
AB_V4_DGNI_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: Niet volledig ingevuld/resp. niet te berekenen
AB_V4_reden
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Tijdsverloop 5 dagen of minder: Reden(en) afwijking beraadtermijn
AB_V5_J15_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: Jonger dan 15 jaar
AB_V5_L1519_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 15 t/m 19 jaar
AB_V5_L2024_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 20 t/m 24 jaar
AB_V5_L2529_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 25 t/m 29 jaar
AB_V5_L3034_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 30 t/m 34 jaar
AB_V5_L3539_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 35 t/m 39 jaar
AB_V5_L4044_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 40 t/m 44 jaar
AB_V5_L4549_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 45 t/m 49 jaar
AB_V5_L50EO_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 50 jaar en ouder
AB_V5_LNI_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: Niet ingevuld
AB_V6_ALS_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Alleenstaand
AB_V6_GGP_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Gehuwd of geregistreerd partnerschap
AB_V6_GNI_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Niet ingevuld
AB_V6_ONG_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Ongehuwd met partner
AB_V7_ALA_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Ander land
AB_V7_BEL_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Buitenland: België
AB_V7_DLD_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Duitsland
AB_V7_DRE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Drente
AB_V7_FLE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Flevoland
AB_V7_FRI_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Friesland
AB_V7_FRK_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Frankrijk
AB_V7_GEL_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Gelderland
AB_V7_GRO_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Provincie: Groningen
AB_V7_IRL_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Ierland
AB_V7_LIM_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Limburg
AB_V7_NBR_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Noord-Brabant
AB_V7_NHO_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Noord-Holland
AB_V7_OVE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Overijssel
AB_V7_PLN_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Polen
AB_V7_UTR_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Utrecht
AB_V7_WNI_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Niet ingevuld
AB_V7_ZEE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Zeeland
AB_V7_ZHO_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Zuid-Holland
AB_V8_ACZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 8
AB_V8_DRZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 3
AB_V8_EEZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 1
AB_V8_MTZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: Meer dan 10
AB_V8_NEZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 9
AB_V8_NIZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: Niet ingevuld
AB_V8_NUZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 0
AB_V8_TIZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 10
AB_V8_TWZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 2
AB_V8_VIZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 4
AB_V8_VJZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 5
AB_V8_ZEZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 6
AB_V8_ZVZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 7
AB_V9_DRA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 3
AB_V9_EEA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 1
AB_V9_MTA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: Meer dan 5
AB_V9_NIA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: Niet ingevuld
AB_V9_NUA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 0
AB_V9_TWA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 2
AB_V9_VIA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 4
AB_V9_VJZ_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 5
OTB_Q1V1
1. Naam instelling:
OTB_Q1V1_a
1a. Vestigingsplaats:
OTB_Respondent_ID
ID
OTB_V10_ACK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 8
OTB_V10_DRK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 3
OTB_V10_EEK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 1
OTB_V10_MTK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: Meer dan 10
OTB_V10_NEK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 9
OTB_V10_NIK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V10_NUK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 0
OTB_V10_TIK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 10
OTB_V10_TWK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 2
OTB_V10_VIK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 4
OTB_V10_VJK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 5
OTB_V10_ZEK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 6
OTB_V10_ZVK_A_V10
Aantal kinderen
Aantal: 7
OTB_V11_NIWK_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V11_WK4_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 4 weken
OTB_V11_WK5_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 5 weken
OTB_V11_WK6_A_V11
Graviditeit in amenorroeweken
Aantal: 6 weken
OTB_V12_AAK_A_V12
Verwezen door
Aantal: Andere abortuskliniek
OTB_V12_AAL_A_V12
Verwezen door
Aantal: Arts tweede of derde lijn
OTB_V12_AVW_A_V12
Verwezen door
Aantal: Andere verwijzer
OTB_V12_HUA_A_V12
Verwezen door
Aantal: Huisarts
OTB_V12_NVE_A_V12
Verwezen door
Aantal: Niet verwezen
OTB_V12_VNI_A_V12
Verwezen door
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V13_ADE_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Andere deskundige
OTB_V13_ANI_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V13_APC_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: (Academisch) perinataal centrum
OTB_V13_GOG_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Geen nader overleg gevoerd
OTB_V13_GRA_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Geestelijk raadspersoon
OTB_V13_KGC_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Klinisch genetisch centrum
OTB_V13_MAW_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Maatschappelijk werker
OTB_V13_PSY_A_V13
Overleg door de vrouw met een andere deskundige naast verwijzer en behandelaar
Aantal: Psycholoog/psychiater
OTB_V14_ANI_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V14_JA_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Ja
OTB_V14_NEE_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Nee
OTB_V14_ONB_A_V14
Afbreking zwangerschap (mede) n.a.v. resultaten prenatale diagnostiek
Aantal: Onbekend
OTB_V15_AND_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Anders
OTB_V15_COM_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling)
OTB_V15_INS_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Instrumenteel
OTB_V15_MED_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Medicamenteus
OTB_V15_VNI_A_V15
Behandelmethode
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V16_AND_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Anders
OTB_V16_COM_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Combinatie
OTB_V16_GEE_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Geen
OTB_V16_INT_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Intraveneus
OTB_V16_LOK_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Lokaal
OTB_V16_VNI_A_V16
Anesthesie tijdens de ingreep
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V17_a_BEI_A_V17a
Complicaties
Aantal: Behandeld in eigen instelling
OTB_V17_a_CNI_A_V17a
Complicaties
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V17_a_GEE_A_V17a
Complicaties
Aantal: Geen
OTB_V17_a_VAZ_A_V17a
Complicaties
Aantal: Verwezen naar (ander) ziekenhuis
OTB_V17_b_ACP_A_V17b
Complicaties
Aantal: Andere complicatie
OTB_V17_b_BWM_A_V17b
Complicaties
Aantal: Bijwerkingen medicatie
OTB_V17_b_CBV_A_V17b
Complicaties
Aantal: Bloedverlies > 500 ml
OTB_V17_b_ICA_A_V17b
Complicaties
Aantal: Incomplete abortus
OTB_V17_b_INF_A_V17b
Complicaties
Aantal: Infectie
OTB_V17_b_LAU_A_V17b
Complicaties
Aantal: Letsel aan uterus
OTB_V18_ACNB_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Niet besproken
OTB_V18_ACNG_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Geen anticonceptie gewenst
OTB_V18_ACNI_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V18_ACVH_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Verwezen naar de huisarts
OTB_V18_ACVS_A_V18
Anticonceptiekeuze (nazorg)
Aantal: Anticonceptie voorgeschreven
OTB_V19_NCBC_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: In behandelcentrum
OTB_V19_NCBV_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Bij verwijzer
OTB_V19_NCEL_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Elders
OTB_V19_NCGN_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Geen nacontrole
OTB_V19_NCNI_A_V19
Nacontrole afgesproken
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V3_b
3b. Totaal aantal behandelingen:
OTB_V4_DG0_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 0 dagen
OTB_V4_DG1_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 1 dag
OTB_V4_DG10_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 10 dagen
OTB_V4_DG11_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 11 dagen
OTB_V4_DG12_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 12 dagen
OTB_V4_DG13_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 13 dagen
OTB_V4_DG14_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 14 dagen
OTB_V4_DG15_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 15 dagen
OTB_V4_DG16_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 16 dagen
OTB_V4_DG2_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 2 dagen
OTB_V4_DG3_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 3 dagen
OTB_V4_DG4_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 4 dagen
OTB_V4_DG5_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 5 dagen
OTB_V4_DG6_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 6 dagen
OTB_V4_DG7_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 7 dagen
OTB_V4_DG8_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 8 dagen
OTB_V4_DG9_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: 9 dagen
OTB_V4_DGM16_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: meer dan 16 dagen
OTB_V4_DGNI_A_V4
Tijdsverloop tussen datum eerste gesprek en behandeling
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V5_J15_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: Jonger dan 15 jaar
OTB_V5_L1519_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 15 t/m 19 jaar
OTB_V5_L2024_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 20 t/m 24 jaar
OTB_V5_L2529_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 25 t/m 29 jaar
OTB_V5_L3034_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 30 t/m 34 jaar
OTB_V5_L3539_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 35 t/m 39 jaar
OTB_V5_L4044_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 40 t/m 44 jaar
OTB_V5_L4549_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 45 t/m 49 jaar
OTB_V5_L50EO_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: 50 jaar en ouder
OTB_V5_LNI_A_V5
Leeftijd van de vrouw
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V6_ALS_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Alleenstaand
OTB_V6_GGP_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Gehuwd of geregistreerd partnerschap
OTB_V6_GNI_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V6_ONG_A_V6
Leef- of woonsituatie
Aantal: Ongehuwd met partner
OTB_V7_ALA_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Ander land
OTB_V7_BEL_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Buitenland: België
OTB_V7_DLD_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Duitsland
OTB_V7_DRE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Drente
OTB_V7_FLE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Flevoland
OTB_V7_FRI_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Friesland
OTB_V7_FRK_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Frankrijk
OTB_V7_GEL_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Gelderland
OTB_V7_GRO_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Provincie: Groningen
OTB_V7_IRL_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Ierland
OTB_V7_LIM_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Limburg
OTB_V7_NBR_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Noord-Brabant
OTB_V7_NHO_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Noord-Holland
OTB_V7_OVE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Overijssel
OTB_V7_PLN_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Polen
OTB_V7_UTR_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Utrecht
OTB_V7_WNI_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V7_ZEE_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Zeeland
OTB_V7_ZHO_A_V7
Woonplaats in
Aantal: Zuid-Holland
OTB_V8_ACZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 8
OTB_V8_DRZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 3
OTB_V8_EEZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 1
OTB_V8_MTZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: Meer dan 10
OTB_V8_NEZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 9
OTB_V8_NIZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V8_NUZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 0
OTB_V8_TIZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 10
OTB_V8_TWZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 2
OTB_V8_VIZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 4
OTB_V8_VJZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 5
OTB_V8_ZEZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 6
OTB_V8_ZVZ_A_V8
Aantal eerdere zwangerschappen
Aantal: 7
OTB_V9_DRA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 3
OTB_V9_EEA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 1
OTB_V9_MTA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: Meer dan 5
OTB_V9_NIA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: Niet ingevuld
OTB_V9_NUA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 0
OTB_V9_TWA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 2
OTB_V9_VIA_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 4
OTB_V9_VJZ_A_V9
Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen
Aantal: 5

Terug naar zoekpagina