Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (55)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2017 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2016 Amsterdam UMC locatie AMC - UVA
CONgenitale COR Vitia: registratie en DNA-bank patiënten met een aangeboren hartafwijking CONCOR 2019 CONCOR-projectgroep
Dutch Autoimmune REgister DAiRE 2018 Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
Dutch Brain Tumour Registry DBTR 2017 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2018 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Dystrophinopathy Database DDD 2017 LUMC, afdeling Neurologie
Dutch Head & Neck Audit DHNA 2016 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis DQRA 2017 Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie (SKR)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2018 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Extramuraal Leids Academisch Netwerk-datawarehouse ELAN-datawarehouse 2019 LUMC-PHEG (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde), Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Family Medicine Network FaMe-net 2017 Radboudumc
Gaucher database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
GGG Fabry database 2018 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Integrated Primary Care Information IPCI 2018 Erasmus MC, Medische Informatica
Julius Huisartsen NetWerk JHN 2018 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Landelijke Abortus Registratie LAR 2016 Rutgers
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2018 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2018 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen LAREB 2018 Bijwerkingencentrum Lareb
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI 2018 Reports, Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Landelijke Traumaregistratie LTR 2018 Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in samenwerking met ADM/LUMC
Leidsche Rijn Gezondheidsproject LRGP 2018 Julius Centrum, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG)
MS-registratie MSR 2018 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
NABON Breast Cancer Audit NBCA 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant pREGnant 2019 Bijwerkingencentrum Lareb
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2019 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Pompe register 2017 Erasmus MC
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2017 Academisch Medisch Centrum - UVA
Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde NSCK 2018 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlands Tuberculose Register NTR 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlandse Cystic Fibrosis Registratie NCFR 2017 Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
Nederlandse Hart Registratie NHR 2017 Nederlandse Hart Registratie
Nederlandse Kankerregistratie NKR 2018 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Niemann Pick data collection 2019 Academisch Medisch Centrum (AMC)
Parelsnoer Instituut PSI 2019 Afdelingen binnen de UMC's
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2019 DT Healthcare Solutions in samenwerking met RAM Mobile Data
Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship (Profiel studie) Profiles 2018 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Pediatrische Intensive Care Evaluatie PICE 2018 Medical Research Data Management (MRDM)
Perinatale Registratie Perined 2018 Perined
Pharmachild-NL 2017 Nederlandse Vereniging voor Kinderreumatologie (NVKR), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Pharmo Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Pharmo Datanetwerk - Openbare Apotheek Databank PHARMO - OAPO 2016 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2011 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prospectieve ALS studie Nederland (ook wel 'ALS Database en Biobank' genoemd) PAN 2018 ALS centrum Nederland, UMC Utrecht
RD5000db: Dutch registry for Inherited Retinal Dystrophies RD5000db 2017 RD5000 consortium
Registratie Nierfunctievervanging Nederland Renine 2018 Nefrovisie
Research Network Family Medicine Maastricht RNFM 2018 Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde i.s.m. MEMIC
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren StOET 2017 De StOET
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tracking Adolescents' Individual Lives Survey TRAILS 2016 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)