Zorggegevens

Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Algemeen

Naam
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Afkorting
MRSA-Surveillance
Beschrijving

De Type-Ned MRSA registratie bevat gegevens van MRSA-isolaten gekweekt uit patiënten of personeel van Nederlandse zorginstellingen. Zorginstellingen sturen vrijwillig en op continue basis isolaten op naar het RIVM. In Type-Ned MRSA worden MRSA-isolaten getypeerd met de moleculaire typeermethode MLVA (multiple-locus variable number of tandem repeat analysis).

Naast de typering wordt de aanwezigheid bepaald van de genen die verantwoordelijk zijn voor meticilline-resistentie, namelijk het mecA of het mecC gen. Verder worden de MRSA isolaten onderzocht op aanwezigheid  van het gen lukF, dat betrokken is bij de vorming van het toxine Panton-Valentine leukocidine (PVL).

Van een subset van MRSA isolaten wordt sinds 01/01/2016 ook een zogenaamde 'whole-genome sequence analyse' uitgevoerd. Deze vorm van analyse maakt een veel nauwkeurige manier van bepalen van het type MRSA en verwantschap tussen MRSA isolaten mogelijk.

Gebruiksdoel

Het geven van inzicht in het voorkomen van meticilline-resistente Staphylococcus aureus typen in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)
Website Type-Ned MRSA
E-mail: Contactformulier

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
08-05-2023
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
  • Preventie
  • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland, inclusief de overzeese gebieden die onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
  • Arts-microbiologen
  • Hygiënisten van zorginstellingen
  • Laboratoriummedewerkers van de Medisch Microbiologische Laboratoria (MML's)
  • Laboratoriummedewerkers van het RIVM (IDS)
Specialisme
Microbiologie en infectieziekten
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Medisch Microbiologische Laboratoria of zorginstellingen

Eerste meetjaar
1989
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Het medisch microbiologisch laboratorium levert bij het aanmelden in de database ook beperkte, anonieme gegevens van de patiënt en van het materiaal waaruit de MRSA geïsoleerd werd, aan. Daarnaast wordt de database gevuld met relevante epidemiologische gegevens uit ISIS-AR..

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Gegevens zijn alleen toegankelijk via inlogcode/password.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Gegevens alleen toegankelijk via inlogcode/password op website. De besloten Type-Ned MRSA database bevat data van alle MRSA-isolaten die het RIVM sinds 1 januari 2008 voor de MRSA-surveillance ontvangen heeft. Elk medisch microbiologisch laboratorium kan alleen de eigen data in detail zien, dus niet die van andere laboratoria. Nationale data kunnen wel op geaggregeerd niveau met relatief weinig detail worden ingezien.

Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)
Website Type-Ned MRSA
E-mail: Contactformulier

Beschikbare publicaties

Bosch et al., Multiple-locus variable number tandem repeat analysis is superior to spa typing and sufficient to characterize MRSA for surveillance purposes, Future Microbiology, 2015.

Donker et al., Monitoring the spread of meticillin-resistant Staphylococcus aureus in The Netherlands from a reference laboratory perspective, Journal of Hospital Infection, 2016.

Witteveen et al., Genetic Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcus argenteus Isolates Collected in the Dutch National MRSA Surveillance from 2008 to 2021, Microbiology Spectrum, 2022.

Afnemers/gebruikers
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • NethMap
  • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

Implementeren van MLVA typering op basis van whole-genome-sequence data.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Whole-genome-sequence analyse op een subset MRSA-isolaten toegevoegd als onderdeel van de surveillance, per 01/01/2016.

S. argenteus en S. schweitzeri isolaten kunnen worden ingezonden voor surveillance doeleinden per 01/10/2021.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina