Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (25)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Doetinchem Cohort Studie DCS 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dutch Diagnosis Registration Metabolic Diseases DDRMD 2020 Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
Dutch Registration of Complications in Endoscopy DRCE 2018 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Informatiesysteem medische stralingstoepassingen IMS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven Interventiedatabase 2020 Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Leefstijlmonitor LSM 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2017 Amsterdam UMC
Nederlands Tuberculose Register NTR 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale Hielprik Screening NHS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2019 Beheer NEORAH webapplicatie: externe partij
Perinatologie dossier voor de screening Peridos 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Predictors of rabies exposure in travelers 2018 GGD Hart voor Brabant, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie geboortecohort PIAMA 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universiteit Utrecht, afdeling IRAS
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation SOAP 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselgerelateerde uitbraken 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)