Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen: 26

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2023 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Landelijke IVF Cijfers 2022 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Vektis Open data 2021 Vektis
Zorginstellingen; financiën en personeel 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2022 Amsterdam UMC locatie AMC
Data-InfrAstructure for ParEnts and children DIAPER 2021 RIVM
DBC Informatie Systeem DIS 2023 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2023 Vektis
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Generation R Generation R 2024 Erasmus MC, afdeling Generation R
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2023 DHD (Dutch Hospital Data)
Moeders van Morgen Lareb MvM 2023 Kenniscentrum Moeders van Morgen Lareb
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2023 Beheer Neorah webapplicatie: RIVM-DVP
Neonatale Hielprik Screening NHS 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Openbare data Zorginzicht ODB 2022 Zorginstituut Nederland
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2023 ICT Netherlands in samenwerking met RAM Mobile Data
Perinatale Registratie Perined 2021 Perined
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2023 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Verloskundige Casus registratie Systeem VeCaS 2023 Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) – Hogeschool InHolland, Academie Verloskunde Maastricht - Zuyd Hogeschool
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2022 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Zorgcijfersdatabank ZCD 2023 Zorginstituut Nederland