Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (25)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2021 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Amsterdam Born Children and their Development Studie ABCD-studie 2022 Amsterdam UMC locatie AMC
Data-InfrAstructure for ParEnts and children DIAPER 2020 RIVM
DBC Informatie Systeem DIS 2022 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2022 Vektis
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Generation R Generation R 2022 Erasmus MC, afdeling Generation R
KOALA Birth Cohort Study KOALA 2012 Maastricht University
Landelijke Abortus Registratie LAR 2018 Rutgers
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2022 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijke IVF Cijfers 2022 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Moeders van Morgen Lareb MvM 2023 Kenniscentrum Moeders van Morgen Lareb
Neonatale Hielprik Screening NHS 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Neorah 2022 Beheer Neorah webapplicatie: RIVM-DVP
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Openbare data Zorginzicht ODB 2021 Zorginstituut Nederland
Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief PALGA 2023 ICT Netherlands in samenwerking met RAM Mobile Data
Perinatale Registratie Perined 2021 Perined
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2020 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Vektis Open data 2020 Vektis
Zorgcijfersdatabank ZCD 2022 Zorginstituut Nederland
Zorginstellingen; financiën en personeel 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)