Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (59)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
zorg-capaciteit.nl 2021 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) , Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Ziekenhuizenbedchecker.nl 2021 (Individuele) Zorgverleners of Zorginstellingen, Ziekenhuizenbedchecker
Worldometer 2021 Worldometer
Virus Outbreak Data Network VODAN 2020 GO FAIR
Utrecht University - CoronaWatchNL CoronaWatchNL 2020 CoronaWatchNL, Universiteit van Utrecht (UU)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK 2020 Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
Rcovid-19 CiK 2021 Egbert van der Haring
PHARMO Datanetwerk - Huisartsen Databank PHARMO - HA 2021 Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON)
Overview Coronavirus disease (COVID-19) 2021 EU: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Our World in Data - COVID-19 - Statistics and Research 2021 Our World in Data
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2020 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2022 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Monitoring van de beleving van en reactie op COVID-19 onder de Nederlandse bevolking 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Moeders van Morgen MvM 2022 Kenniscentrum Moeders van Morgen (onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb)
Mobility Trends Reports 2021 Apple
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg LBZ 2022 DHD (Dutch Hospital Data)
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding LCPS 2021 Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
Julius Huisartsen Netwerk JHN 2022 Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Informatiesysteem Ziekenhuiszorg 2022 Vektis C.V.
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Genomic epidemiology of novel coronavirus 2020 Nextstrain
Farmacie Informatiesysteem FIS 2021 Vektis C.V.
Family Medicine Network FaMe-net 2021 Radboudumc
European Data Portal COVID-19 2020 European Data Portal
Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek (of Rotterdam Study) ERGO 2022 Erasmus MC
Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eerstelijns Informatiesysteem ELIS 2021 Vektis C.V.
De coronamonitor op platform ArbeidsmarktInZicht.nl 2021 Etil research group (Etil B.V.)
DBC Informatie Systeem DIS 2021 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Datawetenschappers TU/e voorspellen groei coronabesmettingen per land 2020 TU Eindhoven
Database of publications on coronavirus disease (COVID-19) 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Covid-Analytics 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
COVID-19 terminologie 2020 Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)
COVID-19 Projections 2021 The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 2021 The Allen Institute for AI
COVID-19 Coronavirus overview ECDC 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus data 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Community Mobility Reports 2021 Google
COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking COVID-19 VB 2021 Academische werkplaats Sterker op eigen benen
COVID Spreading Rates 2021 TULP interactive
Covid Smart Graph 2021 Quant Base
COVID 19 Data Coalitie CDC19 2021 Medworq
Coronavirus Disease Situation Dashboard 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Clinical Dataset for Artificial Intelligence 2021 Amsterdam UMC, MUMC
Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports 2021 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Coronavirus COVID-19 Global Cases 2021 Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
Coronavirus charts MacKuba 2021 Kuba Suder
Corona Locator Nederland CLN 2021 BD Dataplan
Corona in Nederland LCCN 2021 LekkerCryptisch
CBS Cijfers Coronacrisis 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID 2021 BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
AlleCijfers.nl 2021 AlleCijfers.nl
Actuele informatie over het nieuwe coronavirus COVID-19 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actuele digitale kaarten, grafieken, apps en API's - NL COVID-19 Hub 2021 Esri Nederland
Actuele Covid-19 cijfers per gemeente, provincie, land en continent 2021 ValueCare
Actuele cijfers en trends covid19 in Nederland en wereldwijd 2021 Joshua Kuijvenhoven (Cegeka)
A real-time dashboard of clinical trials for COVID-19 covid-trials 2021 Cyrus Mehta, Edward Mills, Kristian Thorlund