Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (23)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2018 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2019 CIBG
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2017 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2018 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Landelijk Implantatenregister LIR 2018 CIBG
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2018 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRBM 2017 Academisch Medisch Centrum - UVA
Neonatale Hielprik Screening NHS 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Perinatale Registratie Perined 2018 Perined
Perinatologisch dossier voor de screening Peridos 2017 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2015 Radboudumc
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2018 CIBG
Voedselconsumptiepeiling VCP 2016 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn WGE 2018 CAOP
Zorgrekeningen 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)