Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (24)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2020 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2021 CIBG
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2017 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2020 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2022 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Neonatale Hielprik Screening NHS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2021 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Perinatale Registratie Perined 2020 Perined
Perinatologie dossier voor de screening Peridos 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2021 Fiom
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2020 Radboudumc
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2021 CIBG
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgrekeningen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)