Naam
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap
Beschrijving

De registratie biedt informatie over vrouwen en mannen die vanwege een ongewenste zwangerschap een keuzehulpgesprek hebben gevoerd met een daartoe opgeleide hulpverlener. De gegevens worden ieder half jaar door Fiom opgehaald bij de instanties die de taak hebben deze gesprekken te voeren. Sinds 2019 betreft dit de instanties die officieel zijn gecertificeerd door het Ministerie van VWS.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in de omvang en achtergrond van de groep vrouwen en mannen die te maken hebben met ongewenste zwangerschap en daarvoor hulp zoeken in de vorm van een keuzehulpgesprek. Inzichten zijn te gebruiken ten behoeve van kennisbevordering, transparantie, kwaliteitsverbetering en beleid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Fiom

Naam contactpersoon:

Daphne Latour-Oldenhof

Telefoon:

088-1264952

E-mail:

dlatour@fiom.nl

Adres: 

Kruisstraat 1

Postcode/plaats:

5211 DT ‘s-Hertogenbosch

Beheerder gegevensbron
Fiom
Eigenaar gegevensbron
Fiom
Actualisatiedatum
11-06-2024
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Voorwaarde voor deelname aan de Open House-regeling van het Ministerie van VWS
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Fiom
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja
Financiering gegevensbron

Het Ministerie van VWS

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Omgeving
 • Openbare gezondheidszorg
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Sociaaleconomische factoren
Gekoppelde trefwoorden
 • aantal kinderen
 • drang of dwang door omgeving
 • eerdere ongewenste zwangerschappen
 • Geboortezorg
 • Geslacht
 • keuze na gesprek
 • verwijzer
 • wel/geen partner
 • Zwangerschapsduur
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Jaarlijks 600-1.500 gesprekken (individueel of stellen) met burgers

Methode van gegevensverzameling
De gegevens worden halfjaarlijks middels een gestandaardiseerde vragenlijst verzameld. Dit betreft 11 items die door de gekwalificeerde keuzehulpverlener worden ingevuld over het keuzehulpgesprek en de vrouw (en evt. partner) of man waarmee het gesprek is gevoerd. Alle gesprekken die door de Open House-instellingen zijn gevoerd worden geregistreerd. De instellingen die gegevens aanleveren zijn: Fiom Altra (iHub), FIOM Utrecht (SJP), FIOM Den Haag (Stichting JESS), GGD-en, Siriz en Beschermde Wieg.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, verloskundigen

Specialisme
 • Eerstelijn
 • Sociale verpleegkunde (seksuele gezondheid)
Eerste meetjaar
2017
Meest recente meetjaar
2023
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Halfjaarlijks

Bijzonderheden

De registratie is in samenwerking met alle gecertificeerde aanbieders van Keuzehulp volgens het Ministerie van VWS. Er kan niet gegarandeerd worden dat de registratie voor Nederland 100% dekkend is, omdat ongewenst zwangere vrouwen ook door andere instellingen of zelfstandig hulpverleners dan de gecertificeerde partijen begeleid kunnen worden. Dit percentage zal echter zeer minimaal zijn.

Daarnaast levert sinds 2020 Siriz gegevens aan voor de registratie en sinds 2023 Stichting Beschermde Wieg, omdat zij als nieuwe partners gingen deelnemen aan het landelijk netwerk. Hiermee is de dekkingsgraad van de registratie voor keuzehulpgesprekken toegenomen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 570 570 100 90
2020 678 678 100 100
2021 918 918 100 100
2022 1052 1052 100 95
2023 1426 1426 100 99
Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling:

Fiom

Naam contactpersoon:

Daphne Latour-Oldenhof

Telefoon:

088-1264952

E-mail:

dlatour@fiom.nl

Adres: 

Kruisstraat 1

Postcode/plaats:

5211 DT ‘s-Hertogenbosch

Beschikbare publicaties

Registratie keuzehulpgesprekken | Fiom

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Uitvoerende instanties keuzehulpgesprekken
Verwachte wijzigingen

Veranderende wijze van dataverzameling vanaf januari 2024, namelijk niet langer per half jaar maar direct na afronding van ieder hulpverleningstraject.