Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (25)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2022 CIBG
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Nationale Intensive Care Evaluatie NICE 2022 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2022 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2022 Radboudumc
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2021 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Perinatologie dossier voor de screening Peridos 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2021 Fiom
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2021 CIBG
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Zorgrekeningen 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2020 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Landelijke database Stichting HIV Monitoring SHM 2020 Stichting HIV Monitoring (SHM)
Perinatale Registratie Perined 2020 Perined
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2019 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Neonatale Hielprik Screening NHS 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)