Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (23)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2023 CIBG
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2023 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V & V 2023 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem LADIS 2022 Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)
Landelijke database Stichting hiv monitoring SHM 2022 Stichting hiv monitoring (SHM)
Perinatologie dossier voor de prenatale screening Peridos 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Registratie keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap 2022 Fiom
The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum DataSet TOPICS-MDS 2022 Radboudumc
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2022 CIBG
Zorgrekeningen 2022 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Abortusregistratie Nederland WAZ-registratie 2021 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Dutch Breast Implant Registry DBIR 2021 Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Medical Research Data Management (MRDM)
Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2021 1. Universiteit van Utrecht (UU), 2. Trimbos-instituut
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Neonatale Hielprik Screening NHS 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Perinatale Registratie Perined 2021 Perined
Voedselconsumptiepeiling VCP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
European Registration Of Congenital Anomalies and Twins Eurocat 2020 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2018 Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg