Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (18)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Arbo begeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CBS Cijfers Coronacrisis 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Covid-Analytics 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Google, lcps.nu, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van GGD’en CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Health Study Caribisch Nederland HSCN 2017 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Leefstijlmonitor LSM 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2021 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2018 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Woononderzoek Nederland WoON 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorginstellingen; financiën en personeel 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgrekeningen 2020 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)