Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (15)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Doodsoorzakenstatistiek DOS 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Enquête Sociale Samenhang en Welzijn S&W 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsenquête CBS-GE 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), GGD GHOR Nederland, GGD'en, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Kwartaalenquête ziekteverzuim KZV 2019 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Leefstijlmonitor LSM 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Monitor Langdurige Zorg MLZ 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Niet-natuurlijke dood statistiek NND 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2015 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang, financiën en personeel 2016 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Woononderzoek Nederland WoON 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Data Archiving and Networked Services (DANS), Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Zorginstellingen; financiën en personeel 2017 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Zorgrekeningen 2018 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)