Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (9)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2018 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2018 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus MRSA-Surveillance 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselgerelateerde uitbraken 2019 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)