Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (12)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) MRSA-Surveillance 2023 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2022 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Landelijke database Stichting hiv monitoring SHM 2022 Stichting hiv monitoring (SHM)
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID 2021 BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 2021 The Allen Institute for AI
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselgerelateerde uitbraken 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC