Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen: 12

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY CAPACITY-COVID 2021 BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals, Netherlands Heart Institute - Durrer Centrum
COVID-19 Open Research Dataset CORD-19 2021 The Allen Institute for AI
European Antimicrobial Resistance Surveillance System EARS-Net 2022 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie ISIS-AR 2024 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Landelijke database Stichting hiv monitoring SHM 2023 Stichting hiv monitoring (SHM)
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis NRLBM 2019 Amsterdam UMC
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2021 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance PREZIES 2023 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksvaccinatieprogramma RVP 2024 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen SNIV 2024 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Surveillance van Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) MRSA-Surveillance 2024 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Voedselgerelateerde uitbraken 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)